Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke

Miesto a termín konania: Liptovská Teplička, Slovenská republika / 28.07.2018 - 29.07.2018

Workschopy zamerané na prezentáciu hudobných nástrojov zaradených do nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičných ľudových výšiviek a ornamentov a dedinských remesiel. Podujatie sa koná v krásnom prostredí unikátnych zemiakových pivníc a stodôl.

viac o projekte


Výtvarná dielňa 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.07.2018

Premietanie filmu z Výtvarnej dielne pre deti 2018 v spolupráci a v priestoroch kultúrneho centra Diera do sveta.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika / 27.07.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Prednáška sa bude konať v obci Lúčnica nad Žitavou v podniku "U Ally" o 19.00 hodine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


HAH 2018

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 27.07.2018 - 29.07.2018

28. ročník multižánrového festivalu HAH (festival hraného amatérskeho humoru) prezentuje humor, satiru a gagy v rôznych podobách. Festival prezentuje tvorbu amatérskych divadelných súborov, humoristov jednotlivcov, hudobníkov zameraných na humornú tvorbu, stand-up komediantov, regionálnych ľudových rozprávačov, humorne ladené amatérske snímky. Charakter festivalu je celoslovenský s medzinárodnou účasťou (ČR).

viac o projekte


Klasika na scéne III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 24.07.2018

Prostredníctvom projektu Klasika na scéne III. si kladieme za cieľ neformálnym spôsobom priblížiť klasickú hudbu širšej verejnosti. Projekt pozostáva z piatich tematicky zameraných stretnutí, na ktorých zaznejú hudobné diela klasikov, ale i súčasných autorov. Jednotlivé hudobno-poetické stretnutia so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnené poetickým slovom chceme venovať významným hudobným osobnostiam pochádzajúcim z regiónu Turiec.

viac o projekte


Hľadáme si cestu, učíme sa od rodičov a starých rodičov

Miesto a termín konania: Heľpa, Slovenská republika / 22.07.2018 - 22.08.2018

Propagácia projektu

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 21.07.2018

Prezentácia kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Pruské, Slovenská republika / 20.07.2018 - 22.07.2018

Zámerom projektu je v rámci Dní regionálnej kultúry prehĺbiť záujem o históriu stredného Považia, jej propagovanie a poznanie. Nachádzať v histórii korene prítomnosti a čerpať z nej podnety a poučenia pre súčasnosť i budúcnosť. Podujatie GAVLOVIČOVO PRUSKÉ je venované spomienke na františkánskeho kňaza Hugolína Martina Gavloviča, jednoduchého, skromného, avšak pre slovenskú históriu jedinečného a významného kňaza a básnika.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.07.2018

Hviezdy na dotyk - letné podujatie pre malých i veľkých nadšencov astronómie, pre ktorých sme pripravili zážitkové tvorivé astro-dielne, prednášku o súhvezdiach letnej oblohy a nočné pozorovanie vesmírnych objektov.

viac o projekte


Výtvarná dielňa pre 2018

Miesto a termín konania: Smrečany, Slovenská republika / 16.07.2018 - 20.07.2018

Výtvarná dielňa pre deti 2018 sa zameria na rôzne spôsoby hľadania vlastných schopností prostredníctvom činností ako modelovanie, stavanie z hliny, maľba, tlač, animácia, výskumné výpravy do okolia aj pod sklíčka mikroskopu. Činnosti sa budú týkať najmä objavovania. Cestovatelia, výskumníci, astronómovia, vynálezcovia, umelci sú vítaní!

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 16.07.2018 - 21.07.2018

Vďaka podpore projektu vytvoríme edukačné aktivity pre deti a mládež v oblasti tradičného ľudového remesla. Počas letných prázdnin budú mať deti možnosť získať nové zručnosti pod vedením erudovaných lektorov a animátorov z praxe.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 16.07.2018 - 21.07.2018

Zámerom tvorivej dielne je u detí udržať záujem o ľudovú hudbu, špecifickú pre región Hont, aby vedela konkurovať motívom z regiónov, ktoré sa často objavujú v repertoároch slovenských folklórnych kolektívov. Cieľom je pochopiť rozdiely v hudobnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie. Cieľovou skupinou budú obyvatelia regiónu Hont a široká verejnosť.

viac o projekte


2.ročník Medzinárodnej letnej školy zážitkovej archeológie

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 13.07.2018 - 20.07.2018

Témou tohtoročnej letnej školy zážitkovej archeológie bude stavebníctvo doby kamennej. V rámci lektorovanej činnosti budeme finalizovať objekty z neolitu a eneolitu, postavíme jednoduchú sýpku na obilie a paleolitické prístrešky najstarších lovcov a zberačov.

viac o projekte


Stretnutie vo farbách –vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 12.07.2018 - 10.08.2018

K aktívnejšiemu kreovaniu života seniorov významnou mierou prispieva umenie a kultúra, ktoré otvárajú priestor tvorivosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Projekt Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom - výtvarníkom a fotografom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje príjemné a hodnotné umelecké zážitky a prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti.

viac o projekte


Dom tradičnej kultúry Gemera - dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.07.2018 - 13.07.2018

Cieľom projektu je rozvíjanie záujmu detí a mládeže o regionálne zvyky a tradície, priblíženie tradície ľudovej tvorby, spoznanie základných prírodných surovín, rozvoj schopností a rozširovanie zručností, tvorivé a zmysluplné využívanie voľného času.

viac o projekte


Ochrana a zachovanie ľudových piesní, vydanie CD

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 02.07.2018 - 05.12.2018

Hlavným cieľom a zámerom projektu je príprava a vydanie v poradí už štvrtého CD nosiča Folklórnej skupiny Rovina Dlhé Klčovo. Nový CD nosič pomôže prezentovať FSk a ľudovú kultúru obce Dlhé Klčovo na Slovensku i v zahraničí. Fsk Rovina prostredníctvom ľudových piesní a zvykov veľkou mierou prispieva k zachovávaniu tradičných hodnôt našej obce.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 02.07.2018 - 06.07.2018

Letné tvorivé dielne pre deti. Počas niekoľkých dní sa zoznámia a naučia základy niekoľkých remesiel a po skončení si môžu svoje dielka zobrať so sebou.

viac o projekte


Ochrana a zachovanie ľudových piesní, vydanie CD

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.11.2018

Hlavným cieľom a zámerom projektu je príprava a vydanie v poradí už štvrtého CD nosiča Folklórnej skupiny Rovina Dlhé Klčovo. Nový CD "Kec sebe dlužanske chlopi i ženi zašpivaju " nosič pomôže prezentovať FSk a ľudovú kultúru obce Dlhé Klčovo na Slovensku i v zahraničí. FSk Rovina prostredníctvom ľudových piesní a zvykov veľkou mierou prispieva k zachovávaniu tradičných hodnôt našej obce.

viac o projekte


OSAMOTE - multižánrová autorská výstava Lucie Bušfyovej

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Autorská výstava fotografií

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.07.2018

Denný remeselný tábor pre deti.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.07.2018

Tanečný tábor ľudového tanca.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.11.2018

Inšpirované tradíciou tvorivý workshop v rámci DROTÁRSKEHO SYMPÓZIA počas 23. ročníka FOLKLÓRNEJ LYSEJ realizovanom v rámci projektu: Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva. Inšpirované tradíciou - tvorivý workshop, ktorého cieľom je prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, oživovanie tradičných remesiel. Formou edukačno-tvorivých dielní a priamej konfrontácie s výrobcami priblížiť deťom, mládeži i širokej verejnosti staré technológie a postupy pretrvávajúce po stáročia.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.11.2018

Inšpirované tradíciou tvorivý workshop v rámci DROTÁRSKEHO SYMPÓZIA počas 23. ročníka FOLKLÓRNEJ LYSEJ realizovanom v rámci projektu: Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva. Inšpirované tradíciou - tvorivý workshop, ktorého cieľom je prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, oživovanie tradičných remesiel. Formou edukačno-tvorivých dielní a priamej konfrontácie s výrobcami priblížiť deťom, mládeži i širokej verejnosti staré technológie a postupy pretrvávajúce po stáročia.

viac o projekte


Ako sa stať kozmonautom

Miesto a termín konania: Kaluža, Slovenská republika / 01.07.2018 - 07.07.2018

Letný astronomický tábor 2018. S tématickým zameraním na život kozmonauta a jeho povinnosti a so sprievodnými výletmi.

viac o projekte


Učíme sa umeniu

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.08.2018

Tvorivé leto - cyklus 8 prázdninových tvorivých dielní pre deti v oblasti výtvarného umenia, hudby, detskej dramatickej tvorivosti a tanca

viac o projekte


TRADIČNE NETRADIČNE multi-žánrová autorská výstava Gabriely Kováčovej a Tibora Praštiaka

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Multi-žánrová výstava umeleckých diel keramikárky Gabriely Kováčovej z Dúbravy a rezbára Tibora Praštiaka z Liptovských Vlách. Súčasťou výstavy je aj krátky dokumentárny film Vladimíri Hradeckej z Living documentary o autoroch. Gabriela Kováčová a Tibor Praštiak dlhodobo spolupracujú pri tvorbe rôznych dizajnérskych predmetov, kde spájajú keramiku s drevom do rôznych podôb. Tvoria tradičné úžitkové predmety (stoly s mozaikami, zrkadlá, rôzne misy, šperky...) netradičným spôsobom.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Tesárske Mlyňany, Slovenská republika / 28.06.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami Požitavia.

viac o projekte


KRONIKA 2018 – workshopy pre obecných kronikárov

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 28.06.2018

Ak má kronikár zvládnuť všetky činnosti pre úspešné naplnenie svojho poslania, je pre neho dôležité systematické vzdelávanie. Zámerom workshopov pod názvom Kronika 2018 je vytvárať príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Zdokonaľovanie kronikárskej práce pod gesciou skúsených odborníkov umožní zúčastneným začínajúcim ako aj pokročilejším kronikárom osvojiť si nové poznatky a zručnosti.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 28.06.2018 - 29.06.2018

Zámerom tvorivej dielne je prezentovanie málo teórie a mnoho praktických ukážok, ako sa stavalo obydlie na prelome 19. a 20. Storočia. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí hrušovskej lazníckej usadlosti. Základom je tradičný materiál – drevo a trstina.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 28.06.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia.

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 26.06.2018

Tvorivá dielňa v umeleckom prednese pre deti a mládež, podujatie organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 25.06.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky, najmä v Tvorivom ateliéri MCK. Tvorivé dielne prebiehajú raz mesačne. Jednotlivé remeslá prezentujú primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci ZŠ z Malaciek a okolia.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.06.2018

Séria tvorivých workshopov a prezentácií detského divadla pre deti a ich vedúcich.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 24.06.2018 - 30.11.2018

- realizácia kultúrno-osvetových aktivít - realizácia vzdelávacích aktivít FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ Tanečno-hudobno-spevný seminár lektori: Lenka Konečná, Helena Záhradníková, Roman Bienik Malá škola tanca Kultúrny dom, Papradno. V závere festivalu sa uskutoční Malá škola tanca- Kultúrny dom Papradno.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 24.06.2018 - 30.11.2018

FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ Tanečno-hudobno-spevný seminár lektori: Lenka Konečná, Helena Záhradníková, Roman Bienik Malá škola tanca Kultúrny dom, Papradno. V závere festivalu sa uskutoční Malá škola tanca- Kultúrny dom Papradno. - realizácia kultúrno-osvetových aktivít - realizácia vzdelávacích aktivít

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 23.06.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Divadlo nás baví aj baví.

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 20.06.2018

Naši Brémski muzikanti.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Vráble, Slovenská republika / 19.06.2018

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom prezentácie sprevádzanej hovoreným slovom účinkujúcich. Cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Požitavie predstavíme od prameňa rieky Žitavy až po jej ústie v Martovciach. Poslucháči sa tiež dozvedia, kde sa rieka Žitava vlievala do Dunaja v dávnej minulosti, oboznámia sa s históriou a zaujímavosťami, archeologickými lokalitami a prvenstvami regiónu.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 19.06.2018

Cieľom je vytvoriť priestor pre dialóg v súvislosti s historickou reflexiou objektu starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý v sebe skrýva okrem magickej atmosféry aj viacero kultúrno-historických odkazov nielen v slovenskom, ale aj v stredoeurópskom kontexte. Hlavnou aktivitou je vzdelávací kultúrno-historický seminár zameraný na tému pozorovania hviezd a zvláštnych úkazov na oblohe, ktoré boli veľmi sledovanou spoločenskou témou vo všetkých historických obdobiach.

viac o projekte


ORA ET ARS - SKALKA 2018

Miesto a termín konania: Skalka nad Váhom, Slovenská republika / 18.06.2018 - 15.10.2018

Snahou organizátorov sympózia ORA ET ARS je vytvoriť adekvátny priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného umeleckého výtvarného a literárneho dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta - starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý píše svoju históriu už od 11. storočia.

viac o projekte