Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov ( dospelí)

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov dospelí je prezentáciou najúspešnejších speváckych zborov z Trenčianskeho kraja. Cieľom projektu je vzájomná konfrontácia dospelých speváckych zborov Trenčianskeho kraja. Vytvára ďalšie možnosti prezentácie v žánri, ktorý pre svoju percepčnú náročnosť nepatrí k najpreferovanejším a tiež možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku v mieste konania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov ( dospelí)Začiatok a koniec podujatia: august 2019 Miesto poduja Archanjela, Jasenica; Kultúrny dom, Jasenica . Počet hodnotiteľov: 3 členovia odbornej poroty Ďalšie realizované aktivity : rozb

Miesto konania / kraj
Jasenica / Považská Bystrica

Termín konania
04.02.2019 - 20.12.2019

Popis projektu

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov (dospelí) je prezentáciou speváckych zborov Trenčianskeho kraja.
Súťaže sa môžu zúčastniť v kategórii veľkých zborov spevácke zbory mužské, ženské alebo miešané, v ktorých počet
spevákov presahuje počet 24, no maximálne 45, v kategórii komorných zborov zbory s počtom členov od 14 do 23 a vokálne
skupiny s počtom členov do 12 na základe nominácie príslušného regionálneho osvetového strediska Trenčianskeho kraja.
Cieľom a poslaním podujatia je vytvoriť protiváhu k súčasnej komerčnosti spoločným súťažným, verejným koncertom
speváckych zborov, popularizovať ich činnosť, umožniť im vzájomnú konfrontáciu a výmenu skúseností, motivovať ich k
ďalšej tvorivej práci, dokumentovať, evidovať a vyzdvihnúť ich úroveň prostredníctvom postupovej prehliadky.
V roku 2015 Považské osvetové stredisko zrealizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku dospelých speváckych zborov
Trenčianskeho kraja po prvýkrát na základe propozícií Národného osvetového centra v Bratislave. V roku 2019 plánujeme
uskutočniť súťaž opäť v spolupráci s obcou Jasenica v Kostole s, Michala Archanjela a Kultúrnom dome v Jasenici.

Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
2 020,00 €

Výška podpory:
1 900,00 €