Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Krátky opis
Tretí seminár z cyklu metodických seminárov v roku 2018, v oblasti umenia - tentokrát dramatického umenia a divadla určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry, základných stredných škôl - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Tento metodický seminár bude prebiehať pod názvom "Od výberu textu až po inscenačný tvar".
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodický seminár - Od výberu textu až po inscenačný tvar

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
22.11.2018

Popis projektu

Metodický seminár s názvom "Od výberu textu až po inscenačný tvar". Budeme pracovať s textom a prejdeme si dramaturgiu, dramatizáciu, štruktúrovanie textu a režijný koncept. Zároveň sa pozrieme aj na zvukovo-hudobnú zložku a výtvarnú zložku textu. Budeme pracovať s konkrétnymi ukážkami na projekčnom plátne a aktívne pracovať so všetkými účastníkmi.

Cieľom vzdelávacieho podujatia je motivovať a vzdelávať pedagógov všetkých typov škôl ale i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Zároveň vzniká priestor na priblíženie nových metód a prístupov, ktoré je potrebné prezentovať a pomôcť tým pedagógom, ktorý sa venujú práci s mladými divadelníkmi.

Odborný garant: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €