Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Autobus dobrej vôle

Krátky opis
Viacdňové kultúrne podujatie zamerané na autentické prvky vianočných zvykov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Autobus dobrej vôle

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
30.11.2018 - 01.12.2018

Popis projektu

Projekt prostredníctvom viacdňového kultúrneho podujatia, prispeje k spríjemneniu prežitia vianočných sviatkov ľuďom ,ktorým život šťastia nadelil trochu menej. Títo nemôžu sviatočné chvíle prežiť v kruhu svojej rodiny, ale sú odkázaní na pomoc iných /detské domovy, domovy dôchodcov a iné zariadenia/. Už 22 rokov sa o to snažia organizátori v spolupráci s prispievateľmi, občanmi obce, ktorí prostredníctvom detí z Detskej folklórnej skupiny Ragačinka po celom Slovensku rozdávajú radosť a dobrú vôľu všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Deti s vedúcimi pripravia program zložený z vianočných kolied a ľudových zvykov.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 110,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €