Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

dedovizeň z TURCA

Krátky opis
Združenie turčianskych muzikantov pripravilo projekt pod názvom dedovizeň z TURCA, ktorého zámerom je oživiť záujem o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu a rozvíjať ho u širokej laickej verejnosti všetkých vekových kategórií. Pre tých najmenších, pre predškolákov, prináša vzdelávacie aktivity a tvorivé dielne pod názvom Turiec očami detí, ktoré sú založené na pripomínaní si tradícií, spojených s naším regiónom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Turiec očami detí - záverečný kultúrny program

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
10.12.2018

Popis projektu

Prvý cyklus Príroda Turca odštartoval v septembri 2018 a venoval sa spoznávaniu prírodného bohatstva nášho regiónu, ktorý sa rozprestiera v Turčianskej kotline medzi pohoriami Veľká a Malá Fatra. Predškoláci sa vôbec nebáli, nazreli i do našich tmavých lesov, v ktorých žijú veľké šelmy, ako napr. rys ostrovid, vlk i medveď. Stretnúť v nich môžeme i početné skupinky jelenej, srnčej či diviačej zveri, ktoré sa tiež stali námetom výtvarných prác zúčastnených malých kreatívcov.

Projekt pokračoval v októbri 2018 tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Lektorky tvorivých dielní malým Turčanom v úvode stretnutí priblížili tradíciu výroby modrotlače - remeselnej techniky farbenia a zdobenia látok, ktoré sa používali na šitie ľudových odevov. Aby sa predškoláci dozvedeli čo najviac, súčasťou modrotlačovej dielne bola aj prezentácia konkrétnych ukážok tejto techniky, či výroba pečiatok a ich následné otláčanie na plátené tašky.

Tvorivé stretnutia na tému: Stridžie dni sa uskutočnili v priebehu novembra 2018. Lektorky tvorivých dielní predškolákom porozprávali o magických dňoch, počas ktorých sa podľa poverových predstáv predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl. Označovali sa tak najmä významné dni zimného slnovratu - Katarína (25. november), Ondrej (30. november), Barbora (4. december) a Lucia (13. december).

Stridžie dni v minulosti sprevádzali bohaté zvyky a tradície, ktoré dnes už upadajú do zabudnutia. Napr. deň Ondreja sa spájal najmä s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Pre zistenie povolania budúceho muža, liali dievčence roztavené olovo cez ucho kľúča do nádoby so studenou vodou, napr. ak malo olovo tvar pušky, mal byť vojakom. Dievčatá si počas tvorivých dielní vyskúšali liatie vosku a zisťovali, aké povolanie by mohli mať ich budúci manželia, chlapci zas zisťovali, čím by mohli byť ich budúce manželky. Na Luciu zvykli do domov chodievať ženy, ktoré boli zahalené do bielych plachiet. Prišli mlčky a mali pomúčenú tvár, aby ich nikto nespoznal. Vymetali kúty husím krídlom, čím sa snažili vyháňať z domov temné sily a choroby. V zúčastnených troch materských školách už žiadne choroby nehrozia – usilovní predškoláci povymetali všetky kúty.

Projekt dedovizeň z TURCA, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, vyvrcholí Záverečným programom 10. decembra 2018 o 9:30 h v Kine Moskva v Martine. Záverečný kultúrny program, realizovaný taktiež s finančným prispením mesta Martin, obohatia DFS Lúčik z Turčianskych Teplíc a ĽH Rodinka z Martina.

Názov prímateľa
Združenie turčianskych muzikantov

Celkový rozpočet:
5 595,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €