Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spievanky pod Pohanským vrchom

Krátky opis
24. ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom - prehliadka folklórnych skupín, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb z obcí a miest regiónu Hont.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto konania / kraj
Stredné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
24.11.2018

Popis projektu

Spievanky pod Pohanským vrchom začali svoju históriu písať už v roku 1995. Ich hlavný organizátor, niekdajšie Regionálne osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, v súčasnosti Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš ich každoročne organizuje v obci Stredné Plachtince. Obec je špecifická svojim vzťahom k zachovávaniu prvkov tradičnej kultúry a od prvých ročníkov sa aktívne zapája do spolupráce.

Podujatie upriamuje pozornosť na rozmanitosť folklóru regiónu Hont ako na významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Zároveň oboznamuje verejnosť s výsledkami činnosti folklórnych kolektívov a jednotlivcov ako živých nositeľov kultúry, vytvára priestor na ich prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu, výmenu skúseností, ako aj hľadanie východísk pri riešení problémov, s ktorými sa pri tvorbe programov vedúci, resp. členovia kolektívov stretávajú. Prehliadka - ako hlavný prostriedok na dosiahnutie cieľa predstaví v širokej panoráme folklórny život v Honte. 


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 850,00 €

Výška podpory:
2 700,00 €