Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KRONIKA 2018 – workshopy pre obecných kronikárov

Krátky opis
Zámerom workshopov pre kronikárov je aktivizovať kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Kronika je odkazom i historickým dokumentom, ktorého výpovedná hodnota rokmi narastá a nadobúda na význame. Stojí za to venovať jej starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám. Workshop Kronika 2018 vytvára príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník.
Fotogaléria
Názov podujatia
KRONIKA 2018 – workshopy pre kronikárov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
30.11.2018

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 060,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €