Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Krátky opis
V rámci našej činnosti sa často stretávame s potrebou zaangažovať moderátorov rôznych žánrov podujatí, čo sa niekedy javí ako problém. Našou snahou je podporiť a vychovať z radov záujemcov novú generáciu moderátorov v našom regióne, ktorí budú schopní a spôsobilí pohotovo a profesionálne odmoderovať rozmanité podujatia. Realizované v Lučenci a Kokave nad Rimavicou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Škola moderátorov

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
24.11.2018 - 28.11.2018

Popis projektu
Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 430,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €