Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvoríme spoločne

Krátky opis
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pozýva študentov vysokých a stredných škôl študujúcich fotografiu a v širokú odbornú verejnosť, zaujímajúcu sa o oblasť fotografického umenia nadvojdňovú medzinárodnú konferenciu „Fotografia v kontexte súčasného umenia“.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzinárodná fotografická konferencia "Fotografia v kontexte súčasného umenia"

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
04.10.2018 - 05.10.2018

Popis projektu

Cieľom dvojdňovej fotografickej konferencie "Fotografia v kontexte súčasného umenia" je poskytnúť informačnú hodnotu, ale tiež inšpirovať, motivovať a vytvoriť vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností. Mapovanie súčasného stavu  a skúmanie  tendencií v   súčasnom fotografickom umení. Nemenej dôležitou súčasťou je skúmať vplyv edukácie  a jej spätnú väzbu u mladých fotografov, zistiť kontinuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických žánroch, ktoré prezentujú súčasný trend, historické postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné tendencie a myšlienkové procesy v  tomto druhu vizuálneho umenia.

Cieľová skupina: súčasné fotografické spoločenstvo (tvoriví umelci, študenti fotografie študenti vysokých a stredných škôl študujúcich fotografiu, ich učitelia a prednášajúci, záujemcovia o  fotografické médium.

Úsilím všetkých zainteresovaných je, aby medzinárodná konferencia  dôstojne prezentovala výsledky umeleckej práce v oblasti fotografického umenia. Ku konferencii bude vydaný zborník jednotlivých príspevkov.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
19 000,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €