Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Krátky opis
Divadelný workshop - Z literárnej predlohy divadlo Dielňa je pokračovaním sedemročného vzdelávania sa v oblasti ochotníckeho divadla. Budeme sa zaoberať literárnou predlohou Borisa Viana Pena dní a vytvárať z jeho častí divadelný scenár a krátke divadelné útvary. Cieľ: získanie nových zručností ako zdramatizovať príbeh, ukázať proces tvorby z literárnej predlohy. Zameriame sa na pohyb, výraz, silu a výpoveď inscenácie. Lektorka: Renáta Jurčová DisArt.
Fotogaléria
Názov podujatia
divadelný workshop

Miesto konania / kraj
Jedľové Kostoľany / Zlaté Moravce

Termín konania
12.10.2018 - 14.10.2018

Popis projektu

po realizácii:

V dňoch 12.-14.10. 2018 sme realizovali v Jedľový h Kostoľanoch divadelný workshop Z literárnej predlohy divadlo, pod vedením Renáty Jurčovej, diS.art., pokúsili sme sa o dramatizáciu francúzskeho románu Borisa Viana Pena dní.Cieľom bolo priblížiť proces tvorby scenára, cez charakterizovanie postáv, analýzy prostredia, obdobia tvorby až po náčrt možností, ako tento text inscenovať. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
8 352,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €