Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Krátky opis
Zámerom cyklických stretnutí je utvrdzovať a rozvíjať zručnosti umeleckého a dram. slova. Pokračovať v úspešnom projekte a viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka. Interaktívny workshop umožní pedagógom a žiakom využívať nadobudnuté poznatky na skvalitnenie výsledkov interpretačnej tvorby ZŠ, SOŠ a Gymnázií okresu Dunajská Streda.
Fotogaléria
Názov podujatia
II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto konania / kraj
Šamorín / Dunajská Streda

Termín konania
04.10.2018

Popis projektu

II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní – II. tvorivá dielňa 

Miesto: Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
1 065,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €