Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Krátky opis
Regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky
Fotogaléria
Názov podujatia
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Miesto konania / kraj
Drienčany / Rimavská Sobota

Termín konania
17.10.2018 - 18.10.2018

Popis projektu

Drienčany sa aj tento rok stali na chvíľu rozprávkovou dedinkou a už po 15-krát privítali recitátorov slovenskej rozprávky. 17. októbra 2018 sa tam totiž uskutočnila regionálna súťaž v prednese slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Atmosféra v Drienčanoch bola naozaj rozprávková, k čomu okrem krásnych prednesov slovenských rozprávok dopomohlo aj rozprávkové predstavenie žiakov Základnej umeleckej z Rimavskej Soboty, rozprávkové postavičky Maťko a Kubko, výstava s tematikou rozprávky a prezentácia Pamätnej fary P. E. Dobšinského, na ktorej účastníkov sprevádzal známy spisovateľ Peter Glocko. Súťaž oficiálne otvoril starosta obce Drienčany Peter Švoňava a riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska Mgr. Darina Kišáková. Regionálnej súťaže sa zúčastnilo vyše 30 recitátorov z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Súčasťou súťaže bola aj tvorivá recitačná dielňa s Milankou Jutkovou a večerné divadelné predstavenie Divadla Havran pod názvom Žobráci.

 Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom výsledky sú nasledovné:

 

I. kategória:

1. miesto: Žofia Rafaela Deák

2. miesto: Laura Švantnerová

3. miesto: Sára Žabková

II. kategória:

1. miesto: Lukáš Pavlík

2. miesto: Miriam Lásková

3. miesto: Zoja Šaminová

III. kategória

1. miesto: Vratko Mančuška

2. miesto: Daniela Šinková

3. miesto: Kristián Humen

3. miesto: Sarah Sarvašová

 

Všetci výhercovia automaticky postúpili do celoslovenského kolo, ktoré sa uskutočnilo nasledujúci deň, t. j. 18. októbra 2018 a zúčastnilo sa ho 43 súťažiacich z celého Slovenska. Súťaž spestril program ľudovej hudby Detského folklórneho súboru Hájik a jeho sólistky Barborky Ľuptákovej. Po súťaži nasledovala okrem prezentácie fary P. E. Dobšinského aj beseda so známou spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá mala veľký úspech. No snáď najväčším prekvapením pre všetkých bola návšteva spisovateľa Daniela Heviera, ktorý víťazom aj osobne zablahoželal. Súťažiacich v troch kategóriách hodnotila odborná porota v zložení: v 1. Kategórií Marta Hlušíková ako predsedkyňa a členmi boli Drahomíra Plichtová a Štefan Gabčan, v 2. Kategórií bol predsedom poroty Juraj Genčanský a členmi Tatiana Kršková a Ingrid Šulková a 3. Kategóriu hodnotili Ľubomír Šárik ako predseda a Nadežda Garayová a Blažena Hrušková ako členky. No a ako to nakoniec dopadlo?

 

 

I.KATEGÓRIA

1.miesto:      Tamara HUDÁKOVÁ        

2.miesto:      Klára JURÁŠOVÁ   

3.miesto:      Alexandra POLANOVÁ

3.miesto:      Emma KASÁŠOVÁ

II. KATEGÓRIA

1.miesto:      Dávid POLAN         

2.miesto:      Sára ŠTOFANOVÁ

3.miesto:      Kristína SAKMÁROVÁ     

III. KATEGÓRIA

1.miesto:      Petra PSOTOVÁ                

2.miesto:      Annamária CSÓKOVÁ     

2.miesto:      Terézia DIBDIAKOVÁ      

3.miesto:      Vratko MANČUŠKA         

 

Všetkým výhercom ešte raz srdečne  blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom detí , účastníkom súťaže a spoluorganizátorom, ktorí dopomohli k úžasnej atmosfére, ktorá panovala počas obidvoch dní v Drienčanoch. Už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie.

 

Regionálnu a celoslovenskú súťaž v prednese slovenskej rozprávky organizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Drienčany, ECAV Drienčany a Maticou Slovenskou. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.

logo.png

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 940,00 €

Výška podpory:
3 670,00 €