Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Krátky opis
Tvorivé dielne pre žiakov a učiteľov v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé dielne - Od čítania k umeleckému prednesu

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
10.10.2018

Popis projektu

Tvorivé dielne pre žiakov a učiteľov v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky. Náplňou bude tvorivá práca s konkrétnym textom od čítanej podoby až po istú dosiahnuteľnú zvukovú realizáciu. V priebehu tvorivej dielne, budú s textom aktívne pracovať všetci účastníci dielne a pod vedením lektorky budú hľadať motivácie pre výrazové varianty vybraného textu. Pri hľadaní zvukovej realizácie sa budú využívať aj prostriedky dramatickej výchovy. Tieto tvorivé dielne sú pred-prípravou na regionálne kolo v prednese : Timravina studnička.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €