Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Prvé FOTOSTRETNUTIE s Luciou Benickou, ktoré sa bude konať 13. februára 2019 o 17:00 v Klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska a bude na tému: KREHKÉ HRANICE UMENIA A FOTOGRAFIE
Fotogaléria
Názov podujatia
FOTOSTRETNUTIE

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
13.02.2019

Popis projektu

Program:

I. ÚVOD / Z archívu Domu fotografie:

- KRAJINA A INTERVENCIE / profil tvorby Jana Pohribného.
- FOTOGRAFIA A MANIPULOVANÁ FIKCIA / z diela Joachima Froese.
- POCTA MARTINOVI MARTINČEKOVI / liptovské reflexie: video z dokumentárneho workshopu VŠVU Bratislava – ateliér prof. Ľuba Stacha a koncept výstavy Domu fotografie s individuálnymi fotografiami.


II. PORTFÓLIO / Osobný profil autora:
- KONZULTÁCIE PORTÓFOLIÍ ako platforma pre profesionálny rast a konfrontáciu: krátky úvod s uvedením priorít v téme a žánroch, ako aj slide-show z Fotofestu v Houstone (USA).
-  OTVORENÉ FÓRUM: konzultácia tvorby účastníkov.


III. INSCENOVANÁ FOTOGRAFIA / Súčasná história svetovej fotografie:
Vizuálne príbehy a manipulácia reality:
- DEJINY / začiatky a paralely: pol. 19. storočia a „otcovia“ inscenovanej fotografie: Dodgson – Hill & Adamson – Rejlander.
- KATEGORIZÁCIA inscenovej fotografie s uvedením profilov fotografov: Sebareflexia – Naratívne Tableaux – Miniatúrne divadielka – Zátišia – Sošnosť a inštalácie.
- HRANICE INSCENÁCIE A DOKUMENTU v profile Rogera Ballena.
- FENOMÉN: Slovenská nová vlna.


IV.DISKUSIA / Záver

Aktivitu FOTOSTRETNUTIA z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
20 480,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €