Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Čaro slova - 51. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 21.09.2018

Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante pod názvom Čaro slova je ojedinelý a výnimočný festival umeleckého slova, ktorý sa teší obľube žien niekoľkých generácii. Podujatie sa bude konať dňa 21. septembra 2018 sa v Renesančnom kaštieli v Galante. Cieľom festivalu je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež dať priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti. Uvedený festival má v Trnavskom kraji punc významného kultúrno-spoločenského podujatia.

viac o projekte


Klasika na scéne III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 20.09.2018

Prostredníctvom projektu Klasika na scéne III. si kladieme za cieľ neformálnym spôsobom priblížiť klasickú hudbu širšej verejnosti. Projekt pozostáva z piatich tematicky zameraných stretnutí, na ktorých zaznejú hudobné diela klasikov, ale i súčasných autorov. Jednotlivé hudobno-poetické stretnutia so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnené poetickým slovom chceme venovať významným hudobným osobnostiam pochádzajúcim z regiónu Turiec.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.09.2018

prednáška o okrajových žánroch a fenoménoch hudby

viac o projekte


XXIII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 20.09.2018 - 22.09.2018

Podujatie venované neprofesionálnym organistom. Cieľom je pod odborným lektorským vedením pedagógov prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne amatérskych organistov a uctiť si osobnosť a dielo sv. Gorazda.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.09.2018

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pokračuje v organizovaní úspešného podujatia Tanečný dom. Tanečnými domami chceme spojiť tradičnú ľudovú zábavu a výuku tanca pomocou jedinečnej metódy tanečných domov, ktorá je zapísaná do zoznamu UNESCO.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.09.2018

Lektorský úvod: Matej Sotník Diskusia z Marekom Kubošom

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 18.09.2018 - 21.09.2018

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sledujeme ústup prezentácie našich tradícií do úzadia kultúrneho diania na Slovensku. Deti nepoznajú zvyky vo svojej obci, vo svojom regióne. Ak sa tieto fenomény tradičnej ľudovej kultúry nepodchytia, môžu úplne zaniknúť. Táto situácia nás inšpirovala k príprave projektu, ktorého zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať niektoré prejavy tradičnej ľudovej kultúry pomaly sa vytrácajúce z nášho života.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.09.2018 - 18.12.2018

Tvorivá tanečno-pohybová dielňa Planéta Tanec, v ktorej deti môžu zažívať radosť z tanca-pohybu a zároveň ním spoznávať a chápať samých seba a svet navôkol.Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 17.09.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky - Tvorivý ateliér MCK, Galéria MCK, Pálfyovský kaštieľ. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Topoľčianky, Slovenská republika / 15.09.2018

Vzdelávanie prostredníctvom prehliadky zámku, informácie zo života v Topoľčiankach, hudba a tanec medzivojnového obdobia.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Dvory nad Žitavou, Slovenská republika / 15.09.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


PODOBY TVORIVOSTI

Miesto a termín konania: Zlatá Idka, Slovenská republika / 14.09.2018 - 31.12.2018

Medzinárodný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na vzdelávanie v oblasti výtvarnej tvorby. Účastníkmi podujatia budú neprofesionálni výtvarníci z Košického kraja, Ukrajiny a Poľska. Z vytvorených diel sa uskutoční putovná výstava v Košiciach ale aj v zahraničí.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 14.09.2018

Večer s astronómiou v Šali - pozorovanie oblohy s astronomickými ďalekohľadmi, prednáška - Čo je vo vesmíre nášmu oku skryté, premietanie odborných filmov, individuálne astro-poradenstvo, didaktické astro-pomôcky, astro-hlavolamy, vymaľovánky. vstup voľný

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.09.2018 - 15.11.2018

Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odborným lektorom, tanečným pedagógom a choreografom Slavomírom Ondejkom.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 12.09.2018

Tvorivá dielňa v umeleckom prednese pre deti a mládež, podujatie organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.

viac o projekte


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018. 55. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 07.09.2018 - 30.09.2018

Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 sa uskutoční 7.9.2018 o 17.00 v Dubnickom kaštieli Dubnica nad Váhom. Sprievodnou aktivitou je odborný rozborový seminár o 15.00 h. Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu sú 3 tvorivé dielne zamerané na maľbu, textil a grafiku. Uskutočnia sa v Základnej umeleckej škole K. Pádivého v Trenčíne v dňoch 7. – 8. septembra.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 06.09.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 03.09.2018 - 17.12.2018

Tanečné stretnutia zamerané na vedomú prácu s telom a rozhýbanie sa k tvorivej činnosti. Cieľom je prenesenie sa z našej mysle do nášho tela. Vyladiť sa tancom - zharmonizovať náš vnútorný a vonkajší svet, uzemniť sa, či zmobilizovať. Obsahom tanečných stretnutí budú pohybové cvičenia, ktorými budeme podporovať prirodzené prepojenia jednotlivých častí tela do organického celku, hry zamerané na vnímanie skupiny a priestoru. Nebude chýbať tanečná variácia.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 01.09.2018

Prezentácia kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec.

viac o projekte


Dokumentácia a šírenie poznatkov o prvkoch Reperezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2018 - 08.10.2018

Séria dokumentárnych videí "ELEMENTY" predstavuje vybrané prvky nehmotného dedičstva Slovenska.

viac o projekte


Keď rozprávajú .... spomienky a tradície

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.09.2018 - 17.12.2018

Zámutovská struna je krajská súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých PSK s trojročnou periodicitou. V nesúťažných rokoch organizuje HZOS - vzdelávacie podujatie Zámutovskú strunu – workshop. Workshop bude prínosom aj pre ďalší ročník krajskej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých Zámutovskú strunu 2019.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.08.2018 - 31.08.2018

/intenzívny tanečný workshop/ Druh tanečnej improvizácie vo dvojici alebo skupine, pri ktorej sa hráme s prenášaním vlastnej váhy a váhy partnera. Ide o slobodnú komunikáciu dvoch tiel, o zmenu ťažiska a radosť z pohybu. Ako sa uvoľniť a dôverovať partnerovi a sebe samému? Nechajte sa unášať dialógom tiel.

viac o projekte


FestMlaDych 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 25.08.2018

Hlavným cieľom projektu FestMlaDych 2018 - krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb, je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 24.08.2018 - 26.08.2018

Letný fotografický workshop Metamorfózy II. je voľné pokračovanie zimnej časti. Je určený hlavne pre neprofesionálnych fotografov a má vzdelávací charakter. Účastníci pracujú vo dvoch skupinách, pod vedením lektorov: Anton Sládek - Architektúra Banská Štiavnica a Judita Csáderová - Ako zo sna.

viac o projekte


Klasika na scéne III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 23.08.2018

Prostredníctvom projektu Klasika na scéne III. si kladieme za cieľ neformálnym spôsobom priblížiť klasickú hudbu širšej verejnosti. Projekt pozostáva z piatich tematicky zameraných stretnutí, na ktorých zaznejú hudobné diela klasikov, ale i súčasných autorov. Jednotlivé hudobno-poetické stretnutia so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnené poetickým slovom chceme venovať významným hudobným osobnostiam pochádzajúcim z regiónu Turiec.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 22.08.2018

Poslaním kultúrnych stredísk je podpora tvorivých ľudí na neprofesionálnej úrovni. Tých, ktorí sa neživia výtvarníctvom, fotografovaním, profesionálnym divadlom, ale vypĺňajú svoj voľný čas aktívnou činnosťou v rôznych oblastiach. Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Belá-Dulice, Slovenská republika / 21.08.2018

Poslaním kultúrnych stredísk je podpora tvorivých ľudí na neprofesionálnej úrovni. Tých, ktorí sa neživia výtvarníctvom, fotografovaním, profesionálnym divadlom, ale vypĺňajú svoj voľný čas aktívnou činnosťou v rôznych oblastiach. Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 12.08.2018 - 18.08.2018

Druhou aktivitou boli Muzičky – 16. ročník tvorivých hudobných dielní detských ľudových hudieb a treťou aktivitou boli Malí tanečníci – tvorivé dielne pre deti z detských folklórnych súborov. Aktivity v oblasti ľudovej hudby a ľudového tanca sme realizovali s odborným garantom, Národným osvetovým centrom v Bratislave.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 06.08.2018 - 10.08.2018

DETSKÉ LETNÉ TVORIVÉ DIELNE v rámci projektu Čarovná studnička, aktivity Tvorivé remeselné dielne tradičných remeselných techník v Gemersko -malohontskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote, sa konajú pre deti od 8 - 14 rokov. Naučia sa remeselným technikám s odbornými lektormi. Naučia pliesť košíky, vyrobiť šperk, základom hrnčiarstva, tkáčstva, plsteniu, ....

viac o projekte


Hornozemplínske folklórne slávnosti

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.08.2018

Hornozemplínske folklórne slávnosti uzatvárajú podujatia kultúrneho leta v okrese Vranov nad Topľou. Na otvorenom priestranstve pred Mestským domom kultúry prezentujú tradičnú ľudovú kultúru regiónu Horného Zemplína.

viac o projekte


Workshop pre expertov/Výučba tradičných a zanikajúcich techník spracovania dreva v ľudovej architektúre

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 30.07.2018 - 03.08.2018

Pozývame Vás na workshop tradičných a zanikajúcich techník spracovania dreva v ľudovej architektúre. Na stavbe plevníka si prejdete celý proces stavby ľudového zrubového domu. Vyskúšate si okresávanie konštrukčných prvkov z guľatiny tradičnými technikami, výrobu štiepaného šindľa, pobíjanie šindľa a aj dlabanie žľabu pomocou korytárskej motyčky.

viac o projekte


Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke

Miesto a termín konania: Liptovská Teplička, Slovenská republika / 28.07.2018 - 29.07.2018

Workschopy zamerané na prezentáciu hudobných nástrojov zaradených do nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičných ľudových výšiviek a ornamentov a dedinských remesiel. Podujatie sa koná v krásnom prostredí unikátnych zemiakových pivníc a stodôl.

viac o projekte


Výtvarná dielňa 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.07.2018

Premietanie filmu z Výtvarnej dielne pre deti 2018 v spolupráci a v priestoroch kultúrneho centra Diera do sveta.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika / 27.07.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Prednáška sa bude konať v obci Lúčnica nad Žitavou v podniku "U Ally" o 19.00 hodine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


HAH 2018

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 27.07.2018 - 29.07.2018

28. ročník multižánrového festivalu HAH (festival hraného amatérskeho humoru) prezentuje humor, satiru a gagy v rôznych podobách. Festival prezentuje tvorbu amatérskych divadelných súborov, humoristov jednotlivcov, hudobníkov zameraných na humornú tvorbu, stand-up komediantov, regionálnych ľudových rozprávačov, humorne ladené amatérske snímky. Charakter festivalu je celoslovenský s medzinárodnou účasťou (ČR).

viac o projekte


Klasika na scéne III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 24.07.2018

Prostredníctvom projektu Klasika na scéne III. si kladieme za cieľ neformálnym spôsobom priblížiť klasickú hudbu širšej verejnosti. Projekt pozostáva z piatich tematicky zameraných stretnutí, na ktorých zaznejú hudobné diela klasikov, ale i súčasných autorov. Jednotlivé hudobno-poetické stretnutia so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnené poetickým slovom chceme venovať významným hudobným osobnostiam pochádzajúcim z regiónu Turiec.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 21.07.2018

Prezentácia kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Pruské, Slovenská republika / 20.07.2018 - 22.07.2018

Zámerom projektu je v rámci Dní regionálnej kultúry prehĺbiť záujem o históriu stredného Považia, jej propagovanie a poznanie. Nachádzať v histórii korene prítomnosti a čerpať z nej podnety a poučenia pre súčasnosť i budúcnosť. Podujatie GAVLOVIČOVO PRUSKÉ je venované spomienke na františkánskeho kňaza Hugolína Martina Gavloviča, jednoduchého, skromného, avšak pre slovenskú históriu jedinečného a významného kňaza a básnika.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.07.2018

Hviezdy na dotyk - letné podujatie pre malých i veľkých nadšencov astronómie, pre ktorých sme pripravili zážitkové tvorivé astro-dielne, prednášku o súhvezdiach letnej oblohy a nočné pozorovanie vesmírnych objektov.

viac o projekte


Výtvarná dielňa pre 2018

Miesto a termín konania: Smrečany, Slovenská republika / 16.07.2018 - 20.07.2018

Výtvarná dielňa pre deti 2018 sa zameria na rôzne spôsoby hľadania vlastných schopností prostredníctvom činností ako modelovanie, stavanie z hliny, maľba, tlač, animácia, výskumné výpravy do okolia aj pod sklíčka mikroskopu. Činnosti sa budú týkať najmä objavovania. Cestovatelia, výskumníci, astronómovia, vynálezcovia, umelci sú vítaní!

viac o projekte