Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri Plstenie a splsťovanie

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.10.2017

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave organizuje odborno-vzdelávací interaktívny seminár, ktorý je zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára môžu byť pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom je vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

viac o projekte


Výtvarné kreácie kreatívne!

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 12.10.2017

Kreatívny workshop pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Spojenej škole internátnej v Leviciach.

viac o projekte


Drevo v rukách ženy

Miesto a termín konania: Štiavnické Bane, Slovenská republika / 06.10.2017 - 08.10.2017

Podujatie Drevo v rukách ženy je tvorivý víkend, ktorý je zameraný na prezentáciu a výučbu tradičných techník, pri ktorých ženy využívali drevené pomôcky.

viac o projekte


Projekt made in pod holým nebom III.

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 06.10.2017 - 07.10.2017

Tvorivá výtvarná dielňa s experimentálnym zameraním v uliciach mesta Lučenec.

viac o projekte


Drevo v rukách ženy

Miesto a termín konania: Štiavnické Bane, Slovenská republika / 06.10.2017 - 08.10.2017

Tvorivý víkend zameraný na tradičné výtvarné a remeselné techniky pri ktorých sa využívali drevené pomôcky.

viac o projekte


Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri Plstenie a splsťovanie

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 02.10.2017

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave organizuje odborno-vzdelávací interaktívny seminár, ktorý je zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára môžu byť pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom je vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

viac o projekte


Sviatok slovenčiny Pri príležitosti ROKU JOZEFA MILOSLAVA HURBANA Cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.10.2017 - 31.10.2017

Projekt je jedinečným počinom na realizáciu kultúrno - osvetových aktivít v tomto národnostne zmiešanom regióne, s cieľom podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitáciu a dramatizovaný prednes.

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 30.09.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Miznúci svet

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 24.09.2017

Projekt reflektuje a zvýznamňuje postavenie občanov - seniorov mesta Humenné, integruje ich do aktivít, ktoré podporujú ich vzťah prostredníctvom odkrývania spomienok a reflexií v podobe osobných príbehov v tematicky koncipovanom programe slova, hudby, spevu a divadelného prejavu. Zachytené spomienky majú aj svoju tlačenú formu.

viac o projekte


Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.09.2017

Cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov. V oblasti výtvarných remeselných techník pokračujeme v úspešnom projekte z minulého roku, s posunom k novým dimenziám intermediálnej tvorby.

viac o projekte


Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.09.2017

Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie, a tým dosiahnuť vyššiu úroveň naštudovaných prednesov a inscenácií. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.

viac o projekte


Múzy v uliciach VII.

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 21.09.2017 - 23.09.2017

Zámerom projektu je spojiť a predstaviť umelecké talenty, ktoré tvoria v našom meste. Ide o amatérskych umelcov, ktorí uvítajú možnosť prezentovať svoju tvorbu na spomínanom, a nimi obľúbenom podujatí. Cieľom je symbolické spojenie umeleckých výstupov rôznych žánrov a druhov a následné predstavenie čadčianskej verejnosti, v jednom priestore a čase.

viac o projekte


XXII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Miesto a termín konania: Sielnica, Slovenská republika / 21.09.2017 - 23.09.2017

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov organistov.

viac o projekte


Prievidzské zborové dielne

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.09.2017 - 17.09.2017

Trojdňové školiteľské podujatie záujemcov o zborový spev, ktoré je určené členom speváckych zborov aj jednotlivcom – záujemcom o zborový spev. Podujatie je organizované vo forme tvorivých dielní so zameraním na tri oblasti zborovej tvorby – sakrálnu, ľudovú hudbu a súčasné trendy v zborovom speve pod vedením renomovaných a skúsených slovenských dirigentov - Jána Glosa, Alfonza Poliaka a Moniky Bažíkovej.

viac o projekte


Rasťo Frič - art brut

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.09.2017 - 29.09.2017

Multižánrová výstava. V rámci výstavy budú inštalované obrazy a komiksy výtvarníka, hudobníka a rodáka z Ružomberka Rasťa Friča.

viac o projekte


Zlaté vajco (slovenskej literatúry), nesentimentálne soireé na účet B. S. T.)

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Tvorivá divadelná dielňa zameraná na dramatizáciu, réžiu a javiskovú reč inšpirovaná literárnym dielom a životopisným predstavením venovaným Božene Slančíkovej Timrave. Sekundárne vznikol metodický materiál, ktorý je od decembra 2017 umiestnený na troch webových sídlach a je k dispozícii odbornej i laickej divadelnej verejnosti.

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Ján, Slovenská republika / 22.08.2017 - 27.08.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Reštaurovanie historického lustra

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.08.2017 - 31.12.2019

Historický luster zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach možno priradiť k neobarokovému umeleckému smeru. Bohatá rezbárska výzdoba znázorňuje rastlinné úponky a lístie. Závesný dekoračný luster je polychrómovaný celozlátený.

viac o projekte


Šikovníček - detský remeselný tábor

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 24.07.2017 - 28.07.2017

Detský prímestský remeselný tábor.

viac o projekte


Tancovanie pod Kriváňom

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 19.07.2017 - 23.07.2017

Tábor ľudového tanca sa tento rok bude konať po 8. krát. Hlavným cieľom tanečného tábora je naučiť účastníkov tradičné tance tak, ako sa vyvinuli vo svojom prirodzenom prostredí, oslobodené od umelých zásahov choreografa. Na základe pravidiel, fungujúcich vo vnútornej štruktúre tanca sa učia voľne ho používať. Podstatou myšlienky je „vrátiť tradičné tance z javiska späť medzi ľudí“ a to nie len medzi členov folklórnych súborov, ale najmä nadšencov a priaznivcov z radov laikov.

viac o projekte


Hlinený Novohrad

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 15.07.2017 - 30.09.2017

Projektom šíri povedomie verejnosti a žiakov o bohatej hrnčiarskej tradícii v Novohrade a to formou tvorivých dielní. Projekt prispieva aj k budovaniu medziľudských vzťahov, rozšíreniu radov fanúšikov tvorivej dielne, zdokonaľovaniu sociálnych zručností, zmysluplnému tráveniu voľného času.

viac o projekte


Metodika výučby ľudového tanca - VII. ročník. Týždeň tanečného domu - výučba ľudového tanca pre deti a mládež

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

V rámci metodiky výučby ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania sa pre pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Vyvrcholením odborných vzdelávacích seminárov bude týždeň tanečných domov/výchovných koncertov, keď lektori/tanečný pedagógovia so živou ľudovou hudbou navštívia obce v okrese Levice.

viac o projekte


Fotografický plenér

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 21.06.2017 - 23.06.2017

Trojdňový fotografický plenér na tému street foto a fotenie architektúry.

viac o projekte


Folklórne dielne s Kelčovanom

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 17.06.2017

Zámerom projektu je zachovať a priblížiť oblasť, ktorá ešte nie je ani folkloristicky ani etnograficky spracovaná a zaznamenaná prostredníctvom folklórnych dielní pre všetkých nadšencov folklóru, prevážne sa jedná o mladých ľudí, ktorí sú aktívni v rôznych ľudových súboroch. Spracovaná oblasť Tuzovky.

viac o projekte


Belopotockého Mikuláš 2017 - celoštátna postupová súťažná prehliadka amatérskeho divadla dospelých

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 09.06.2017 - 11.06.2017

Celoštátna postupová súťažná prehliadka amatérskeho divadla dospelých. Súťažná prezentácia a konfrontácia amat. divadiel dospelých, ktoré postúpia z ôsmich krajských prehliadok. Hlavné projektové aktivity - súťažná konfrontácia amat. div. súborov, rozborové semináre div. inscenácií, vzdelávacie aktivity - workshopy, sprievodné umelecké produkcie – hosťujúce vystúpenia divadla zo zahraničia, propagácia a publicita prehliadky – programová brožúra, festivalový denník.

viac o projekte


POD LIKAVSKÝM HRADOM - celoštátna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.06.2017 - 04.06.2017

Celoštátna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov. Prezentácia výsledkov práce najlepších detských folklórnych kolektívov na Slovensku, ich prezentovanie na verejnosti a konfrontácia s výsledkami iných. Poskytnutie priestoru na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorenie emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivácia k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti.

viac o projekte


Ľanové semienko

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 03.06.2017

V rámci projektu budú aj tvorivé dielne so zameraním na: tkanie- možnosť vyskúšať si tkanie na tkáčskom stave, ďalej tkanie na doštičke- účastníci budú mať možnosť vyrobiť si tkaničky a naučiť sa túto predtkáčsku techniku, tkanie na cievke- pomocou cievky si deti budú môcť vyrobiť šnúrku do vlasov alebo kľúčenku. Výroba lana- deti budú mať možnosť vyrobiť si vlastné švihadlo, ktoré si odnesú domov.

viac o projekte


AMFO 2017 - krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.06.2017 - 30.06.2017

Krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografie - postupová prehliadka, ktorá dáva autorom príležitosť na prezentáciu a konfrontáciu svojej tvorby.

viac o projekte


Človek liptovský

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.06.2017 - 30.04.2018

Vytvorenie série DVD nosičov, ktoré budú spĺňať podmienku archivácie prvkov tradičnej kultúry a zároveň spĺňajú podmienku edukatívneho materiálu. Zachytenie výpovedí ešte žijúcich nositeľov tradícií z Liptova na DVD nosič a archivovať ich tvorbu a výpovede a tým uchovať tradície jednotlivých vytypovaných obcí, cez osobné skúsenosti, zručnosti a výpovede ich obyvateľov.

viac o projekte


Škola spevu v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.05.2017 - 30.11.2017

Cyklickým školením pod názvom Škola spevu v Novohrade sme mali za úlohu zvýšiť úroveň tvorivej činnosti folklórnych telies v regióne .

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 20.05.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Školenie moderátorov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.05.2017 - 23.09.2017

Školenie v oblasti moderovania pre záujemcov.

viac o projekte


Filmársky plenér - cyklické vzdelávanie

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 12.05.2017 - 14.05.2017

Plenér pre neprofesionálnych filmárov na tému kamera. Odborný lektor doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

viac o projekte


Obrady v živote človeka

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 04.05.2017 - 05.05.2017

Metodický seminár pre členov Zboru pre občianske záležitosti. Je zameraný na získavanie nových skúseností a poznatkov pri realizácií obradov v živote človeka v obciach a mestách.

viac o projekte


Obrady v živote človeka - metodický seminár pre členov Zboru pre občianske záležitosti

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 04.05.2017 - 05.05.2017

Obrady v živote človeka je metodický seminár pre členov Zboru pre občianske záležitosti zameraný na získavanie nových skúseností a poznatkov pri ich realizácii v obciach a mestách.

viac o projekte


Rok Timravy

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.05.2017 - 06.10.2017

Séria podujatí venovaných životu a tvorbe B.S.Timravy pri príležitosti 150. výročia.

viac o projekte


Slová v bubline - deviate umenie/ tvorivé dielne pre autorov komiksov /

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 21.04.2017 - 26.05.2017

Tvorivé dielne pre autorov komiksových príbehov.

viac o projekte


CINEAMA 2017 - 25. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 08.04.2017

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť - odborný rozborový seminár,

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 25.03.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Šaffova ostroha - krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 18.03.2017

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci má za úlohu podporovať interpretov k vyhľadávaniu a naštudovaniu autentického tanečného prejavu.

viac o projekte