Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

CINEAMA - 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Krátky opis
Pozývame vás na sviatok filmu CINEAMA 2019. Privítame účastníkov celoslovenskej súťaže a prehliadky amatérskych filmov. Svoje filmové diela predstavia v kategóriách animovaný, hraný film, dokument, reportáž, experiment, videoklip a minútový film deti, mládež a dospelí autori z rôznych miest a obcí Slovenska. Premietať sa budú i filmy zo svetovej súťaže UNICA 2018 a zo súťaže v ČR Český videosalón.
Fotogaléria
Názov podujatia
CINEAMA - 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby, predvýber, súťaž, vyhodnotenie, rozborové semináre, workshopy, výstava, sprievodný program

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
07.06.2019 - 09.06.2019

Popis projektu

7. - 9. 6. 2019   CINEAMA

 

celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

miesto : Mlyny Cineamas , Agroinštitút Nitra, Krajské osvetové stredisko v

               Nitre

 

odborný garant a vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum Bratislava z

                                                                    poverenia MK SR

 

organizačný garant: Krajské osvetové stredisko v Nitre


Hlavným cieľom 27. ročníka je prezentácia amatérskej kinematografie na Slovensku za posledný rok  prostredníctvom tvorby talentovaných  a zanietených jednotlivcov a kolektívov. Súťaž, ktorú  každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave, z poverenia MK SR  vytvára  priestor pre odborný rast  účastníkov, pre  ďalší rozvoj ich umeleckej tvorivosti a  technickej vyspelosti. Sú pripravené vzdelávacie  aktivity,  diskusie, individuálne konzultácie, rozborové semináre a filmové workshopy. Súťažné diela bude hodnotiť odborná porota zostavená z kameramanov, režisérov, scenáristov, ktorí pôsobia dlhé roky v oblasti filmu doma i v zahraničí. Pri hodnotení diel zohrajú úlohu  kritériá umelecké ako je námet, dramaturgia, scenár, réžia, strih, hudba, z technických kritérií  si budú všímať kvalitu obrazu, zvuku, pri reportáži a dokumente i odborný prínos, pravdivosť informácií a zrozumiteľnosť.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
13 350,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €