Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Tanečný workshop pre deti a mládež, ktoré sa združujú v tanečných krúžkoch v okrese Veľký Krtíš. Jeho cieľom je zvyšovať kvalitatívnu úroveň moderného tanca v okrese, ako aj motivovať jednotlivcov k tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Škola tanca

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
23.05.2019

Popis projektu

Tanečný workshop pre deti a mládež, ktorí vyvíjajú svoju činnosť pod vedením pedagógov na ZŠ a ZUŠ v okrese Veľký Krtíš. Cieľom tanečnej školy je prostredníctvom tanečných lektorov skvalitniť ich tanečné schopnosti, rytmické a hudobné cítenie, podporiť kreativitu, naučiť sa ako správne držať a koordinovať telo a zároveň udržať u detí záujem o moderný tanec. 

Workshop je zameraný na štýl tanca vychádzajúci zo súčasnej popovej hudby.

Lektormi budú Martin Rakický /Tony Porucha/ - člen tanečnej skupiny The Pastels a Monika Sakmanová - členka tanečnej skupiny Ladylicious. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €