Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 - 27. ročník

Krátky opis
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená, koná sa každý rok.
Fotogaléria
Názov podujatia
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 - 27. ročník

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
25.05.2019 - 26.05.2019

Popis projektu

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.  Podujatie prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva  a s jeho nositeľmi a interpretmi.  Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.  

Názov prímateľa
obec Dlhé Klčovo

Celkový rozpočet:
9 400,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €