Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum 2019 - Prešovský kraj

Krátky opis
Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 – Prešovský kraj predstavuje možnosť konfrontovať výtvarné úsilie umelcov z celého Prešovského kraja. Príležitosť prezentovať vlastné diela bez ohľadu na tému, rozmer, či techniku sa odráža v rôznorodosti súťažnej kolekcie a zároveň účasti širokého spektra tvorcov od mládeže až po seniorov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum 2019 - Prešovský kraj

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
06.06.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Cieľom projektu je podporovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, vyhľadávať a vzdelávať amatérskych tvorcov, podnecovať ich talent i záujem o praktickú výtvarnú činnosť. U najmladších účastníkov sa zámerom stáva i prehlbovanie vzťahu k etickým a umeleckým hodnotám, kultivovanie dozrievajúcej osobnosti. Prínosom je aj obohatenie kultúrneho prostredia regiónu a povznesenie estetickej úrovne verejnosti. Krajské kolo postupovej súťaže a výstavy je organizované v spolupráci s ďalšími osvetovými zariadeniami v kraji (Poprad, Vranov nad Topľou, Bardejov, Stropkov a Svidník), kde prebiehajú výbery pre vyššie kolo spolu s výstavnou a edukačnou činnosťou. 

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 700,00 €