Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z lásky k tradíciám

Krátky opis
Tanečný dom určený pre širokú folklórnu verejnosť, kde sa prostredníctvom fundovaných pedagógov snažíme priblížiť širokej verejnosti originálne, často krát zabudnuté tance z celého Slovenska. Tanečný dom sa uskutoční 25. 5. 2019 v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vranovské tanečné domy

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
25.05.2019

Popis projektu

Tanečné domy vo Vranove nad Topľou, ktorých zrod sa datuje od roku 2014, sa stávajú tradíciou a získavajú si čoraz väčšiu popularitu u ľudí bez ohľadu veku, tanečných skúseností, či záujmov. Pod taktovkou odborných lektorov si tak folkloristi a laická verejnosť môžu vyskúšať a osvojiť tradičné tanečné zručnosti. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou bezprostredne najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom – vlastnou skúsenosťou.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
4 325,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €