Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Malí remeselníci - IX. ročník detských tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá

Krátky opis
IX . ročník detských tvorivých dielní „Malí remeselníci“ sa bude konať 10. augusta 2019 v Červeníku. Dielne budú zamerané na rôzne techniky ľudových remesiel, pletenie košíkov, výrobky zo slamy, z hliny, z drôtu, maľovanie na sklo, práce s textilom, farbami a papierom. Účastníci dielní budú mať možnosť bezprostredne sledovať prácu ľudových výrobcov a za asistencie lektorov a pracovníkov Trnavského osvetového strediska si budú môcť vyrobiť svoj vlastný ľudovo-umelecký výrobok.
Fotogaléria
Názov podujatia
Malí remeselníci - IX. ročník detských tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá

Miesto konania / kraj
Červeník / Hlohovec

Termín konania
10.06.2019 - 30.08.2019

Popis projektu

IX. ročník tvorivých prázdninových dielní Malí remeselníci sme už tradične situovali do Červeníka, do obce s bohatou

folklórnou tradíciou. Jednodňové remeselné dielne sa budú skladať z ôsmich dielničiek a budú zamerané na rôzne techniky

tradičných ľudových remesiel: pletenie košíkov, výrobky zo slamy a z drôtu, výrobky z hliny, maľovanie na sklo, výroba

jednoduchých drevených hračiek a magnetiek, práce s textilom, farbami, papierom a rôznymi prírodnými materiálmi.

Motivačným a riadeným rozhovorom uvedú lektori v jednotlivých dielňach deti do činnosti. Vysvetlia im postup práce a

názornou ukážkou demonštrujú výsledok práce. Individuálnym prístupom lektori usmerňujú prácu pri jednotlivých krokoch

zadania a za ich asistencie si deti budú môcť vyrobiť svoj vlastný umelecko-remeselný výrobok. Príjemnú atmosféru vytvoria

malým výrobcom deti z folklórneho súboru Verešvaranček, ľudových hudieb Brezinka a Malí huslisti, ktorí sa taktiež aktívne

môžu zapojiť do tvorivých dielní. Cieľom projektu je vštepovanie úcty deťom a mládeži k minulosti, k našim tradíciám

prostredníctvom ľudových remesiel a taktiež aktívne využitie voľného prázdninového času detí a mládeže a rozšírenie

znalostí o tradičných ľudových remeslách na Slovensku.


Názov prímateľa
Trnavské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 200,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €