Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Zámerom podujatia „Tradičné staviteľstvo“ je prezentovanie málo teórie a mnoho praktických ukážok, ako sa stavalo obydlie na prelome 19. a 20. Storočia. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí hrušovskej lazníckej usadlosti. Základom je tradičný materiál – drevo, slama, trstina, hlina a kameň, s ktorými budú odborní lektori ale aj účastníci priamo pracovať.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné staviteľstvo

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
13.06.2019 - 15.06.2019

Popis projektu

Tradičné stavby v Hrušove sú typickým reprezentantom staviteľstva Krupinskej planiny aj Hontu všeobecne, ale majú aj svoje špecifiká, ktorými je Hrušov jedinečný. Táto výnimočnosť spočíva najmä v zriedkavom spôsobe osídlenia chotára a života v ňom. Spôsob života, kde sa rodina neustále pohybovala medzi dedinskou a chotárnou časťou usadlosti, mal za následok menšiu potrebu inovácií a skvalitňovania úrovne bývania. Izolácia a odľahlosť obce, neskorá kolektivizácia zapríčinili o niekoľko desaťročí dlhšie pretrvávanie tradičného spôsobu života než na väčšine územia Slovenska. Vďaka tomuto všetkému tu môžeme mnohé tradičné prejavy sledovať dodnes v teréne, alebo študovať ich vývoj. Workshop bude prebiehať na hrušovskej lazníckej usadlosti Jablonec, kde sa nachádzajú stavby, ktoré zodpovedajú zámeru (zrubový dom so slamenou strechou, dom z kameňa a dom z pálených tehál). Vďaka tomu sa okrem spracovania prírodného materiálu účastníci naučia svoje výrobky využiť rovno v praxi priamym vkladaním do stavby. Cieľovou skupinou sú záujemcovia o prácu s tradičnými materiálmi v staviteľstve, starší ako 16r. V prípade záujmu lektori vytvoria priestor pre základné školy, kde si budú môcť nie len pozrieť ale aj vyskúšať vybrané techniky, bezpečné pre mladších účastníkov.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €