Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Filmársky workshop pre mládež, ktorého hlavným zámerom je tvorivé stretnutie v príjemnom prostredí a získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe animovaného videoklipu použitím technológie smartphonu, či tabletu pod odborným vedením lektorov. Projekt zapája do činnosti aj deti a mládež z detských domovov v okolí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorím, kade chodím

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
24.05.2019 - 26.05.2019

Popis projektu

Workshop určený mladým filmovým tvorcom je plánovaný v čase 25.-26. 05. 2019 v priestoroch rekreačného strediska v D. Strehovej (okres VK). Hlavným zámerom workshopu je tvorivé stretnutie detí a mládeže a získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe animovaného videoklipu použitím technológie smartphonu, či tabletu pod odborným vedením lektorov. Deti sa aktívne zapoja do procesu tvorby od kreslenia scenára po samotnú finalizáciu. Po skončení tvorivej dielne nadobudnú schopnost vytvoriť samostatne malé filmové dielo. Workshop bude prebiehať v príjemnom prostredí rekreačného strediska s možnosťou ubytovania a stravy. Projekt zapája do činnosti aj deti a mládež z detských domovov v okolí.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €