Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kumšt remesla

Krátky opis
Realizácia tvorivých stretnutí zameraných na výrobu hlinených fajok, pečenie medovníkov z drevených foriem, výrobu tkaníc na krosienkach a kartičkách, tiež paličkovanú čipku, vyšívanie, beľujskú keramika - keramika špeciálne zdobená vyškrabovaním.
Fotogaléria
Názov podujatia
Festival kumštu remesla a zábavy

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
24.05.2019 - 31.08.2019

Popis projektu

Ambíciou projektu "Kumšt remesla" je popularizácia, prezentácia a v niektorých prípadoch i oživenie starých remesiel, ktoré sa v súčasnosti takmer nevyskytujú v tvorbe remeselných majstrov a výrobcov - výroba hlinených fajok, pečenie medovníkov z drevených foriem, výroba tkaníc na krosienkach a kartičkách, tiež paličkovaná čipka, vyšívanie, beľujská keramika - keramika špeciálne zdobená vyškrabovaním. Všetky tieto remeslá majú historickú tradíciu v Banskej Štiavnici a okolí. Cieľom projektu je prezentovať a popularizovať jedinečnú historickú remeselnú tvorbu a zachovať ju pre budúcnosť, tiež inšpirovať remeselných tvorcov, laickú verejnosť i mládež k využitiu jednotlivých techník v súčasnej tvorbe.


Názov prímateľa
Iniciatíva za živé mesto

Celkový rozpočet:
8 500,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €