Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 17.05.2019

Otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


Víkendy remesiel

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 17.05.2019 - 31.12.2019

Cieľom edukačno-poznávacieho projektu Víkendy remesiel je popularizácia hmotného kultúrneho dedičstva formou inšpiratívneho trávenia voľného času s dôrazom na tradičnú kultúru a remeselnú zručnosť. V priebehu mája 2019 v autentickom prostredí Národopisnej expozície v prírode (skanzene) SNM - múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstaví svoje zručnosti skúsená výrobkyňa ľudových krojov a podkúvač koní, ktorý priblíži pôvodné kováčske remeslo zamerané na podkúvanie koní.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 17.05.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.05.2019

17.5.2019 je Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii Vystúpenie kráľovnej náhody! Jesicca Loo, ktorá nás poteší svojim vystúpením a prichádza z Banskej Bystrice, kde je súčasťou skupiny Action sisters! o 19.00 v Tepláreň café

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 17.05.2019 - 19.05.2019

Cimbalová dielňa 2019 je zameraná na vzdelávanie detských a mládežníckych cimbalistov, ktorí pôsobia vo folklórnych súboroch v Trenčianskom kraji a súčasne jedinečnou príležitosťou pre získanie nových zručností v oblasti folklórnej cimbalovej hry.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 16.05.2019

Predstavenie tisovských rozprávok podľa kódexu tisovského v tisovskom nárečí . Rozhovor s obyvateľmi DD a DSS Tisovec.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.05.2019

Spomienková slávnosť venovaná významnej osobnosti v Roku Milana Rastislava Štefánika. Jeho myšlienky, názory a činy boli nadčasové a proeurópske, predpokladal harmóniu národov v Európe. Lučenec bol a je úzko spájaný s menom politika, diplomata, vedca, astronóma, letca či generála.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.05.2019

Fotostretnutie s lektorom Robom Kočanom na tému PORTRÉT.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 15.05.2019

Predstavenie tisovských rozprávok podľa kódexu tisovského v tisovskom nárečí .

viac o projekte


KOŠICKÁ PALETA 2019 - krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.05.2019 - 02.06.2019

Záujemcov o prezentáciu svojej tvorby na krajskej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Košická paleta neustále pribúda, o čom svedčí aj počet 115 autorov, ktorí sa do tohoročnej súťažnej výstavy prihlásili s celkovým počtom 288 prác. Odborná porota odporučila vystaviť 111 diel od 73 autorov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. mája 2019 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola Výtvarné spektrum.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 14.05.2019

Predstavenie tisovských rozprávok podľa kódexu tisovského v tisovskom nárečí .

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 13.05.2019 - 17.05.2019

Prvá časť celotýždennej aktivity Týždeň v tanečnom dome zahŕňa: 15 tvorivých dielní (t.z. dve 60 min tvorivé dielne v doobedňajších, 1 tvorivá dielňa v poobedňajších hodinách) v 15 obciach v Levickom okrese.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 13.05.2019

Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú aj skúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Žabokreky, Slovenská republika / 11.05.2019 - 12.05.2019

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sledujeme v regióne Turiec ústup vzdelávacích aktivít a podujatí v oblasti prezentácie a šírenia našich tradícií. Reflektujúc na túto situáciu sme opäť pripravili projekt, ktorý umožní účastníkom atraktívnu formu aktívneho trávenia voľného času s dôrazom na budovanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a kultúrnemu dedičstva našich predkov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.05.2019

10.5.2019 o 19.30 hod. prednáška s besedou na tému: Letné súhvezdia a ich objekty a od 20:45 do 22:45 pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom pre neorganizovanú verejnosť.

viac o projekte


Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 07.05.2019

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje je postupová súťaž, vyhlásená Národným osvetovým centrom v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych súťažných prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.05.2019

Pravidelné stretnutie záujemcov o vzdelávanie v astronómii- podľa náročnosti rozdelené do troch kategórií- začiatočníci od 6 rokov, mierne pokročilí a pokročilí.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.05.2019

Výtvarné workshopy pre amatérskych výtvarníkov.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 07.05.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov I. - III. kategória

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 03.05.2019

Krajská postupová recitačná súťaž v prednesoch poézie a prózy detí 65. ročník Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Detský folklórny festival

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 03.05.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 03.05.2019 - 22.05.2019

Predmetom výstavy „Povesti našimi očami“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú povesti viažuce sa na región Kysuce, s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odbornou lektorkou na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 12.4.-1.5.2019 a 3.5.-22.5.2019

viac o projekte


65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.05.2019 - 06.05.2019

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

viac o projekte


65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.05.2019 - 06.05.2019

Krajská súťaž v umeleckom prednese žiakov základných, stredných a vysokých škôl, pracujúcich a detských recitačných kolektívov a divadiel poézie z Prešovského samosprávneho kraja.

viac o projekte


Hviezdoslav našimi očami

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.05.2019

Pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava vyhlasuje Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne celoštátnu literárnu súťaž dospelých začínajúcich autorov s názvom Hviezdoslavova múza.

viac o projekte


Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 01.05.2019 - 29.02.2020

Vydanie metodickej príručky pre etnológov, folkloristov a kultúrno-osvetových pracovníkov.

viac o projekte


Etno Fest Lysá Hora 2019

Miesto a termín konania: Vyšný Kazimír, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.06.2019

Cieľom 4. ročníka festivalu je priblížiť obyvateľom Vranovského regiónu kultúru iných regiónov Slovenska a vytvoriť priestor na prezentáciu aj domácej folklórnej tvorby. Okrem umeleckých programov pripravovaných uznávanými režisérmi folklórnych festivalov sú jeho súčasťou sprievodné podujatia Gastro Fest, Hand Made Fest, Etnofestík pre deti, tanečné workshopy pre laickú i odbornú verejnosť.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 30.04.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 30.04.2019

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2019 v Novom Meste nad Váhom. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejšie kolektívy postúpia na celoštátnu prehliadku 65. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 29.04.2019 - 30.04.2019

Stretnutie organizačného tímu a miestnych zanietencov ohľadne výberu krojov, ich kompletizácia a príprava

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 28.04.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva na spomienkovú slávnosť na životné okamihy generála Milana Rastislava Štefánika Veriť, milovať, pracovať 28. apríla 2019 v Trenčíne. Slávnostné služby Božie, pietna spomienka v Parku M. R. Štefánika, ako aj vystúpenie umelcov v tematicky zameranom kultúrnom programe budú súčasťou spomienkovej slávnosti k 100. výročiu tragickej smrti tohto významného predstaviteľa našich národných dejín.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 28.04.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 28. apríla 2019 o 14.00 hod. 25. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecký rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

viac o projekte


ŠKOLA MAJSTROV

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.04.2019 - 30.07.2019

Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom.

viac o projekte


CINEAMA 2019 - 27. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.04.2019

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná.

viac o projekte


Remeselné dielne V.

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 27.04.2019 - 31.12.2019

Zámerom projektu je vzdelávať deti a mládež v oblasti tradičnej kultúry. Na edukačných aktivitách si deti osvoja tradičné remeselné techniky a zručnosti typické pre región Zemplína, budú spoznávať miestnu a regionálnu kultúru. Projekt umožní zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež. Cieľom projektu je vzdelávať deti a mládež prostredníctvom remeselných dielní.

viac o projekte


Na Scénu 2019

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 26.04.2019 - 28.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka divadla mladých a dospelých Nitrianskeho kraja realizovaná v dňoch 26.- 28. 4. 2019 miesto: Močenok prezentácia 9 divadelných súborov rozborové semináre kritický seminár

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.04.2019

Otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 26.04.2019 - 09.06.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom a Mesto Dubnica nad Váhom Vás pozývajú na výstavu z 23. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2019. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 26. 4. 2019 o 17.00 h v Dubnickom múzeu Dubnica nad Váhom. Odborný seminár k výstave: 26. 4. 2019 o 15.30 h, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom. Výstava bude sprístupnená do 9. 6. 2019.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva

Miesto a termín konania: Ilava, Slovenská republika / 26.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov sa koná vždy v nepárnych rokoch s dvojročnou periodicitou. V roku 2015 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Domom kultúry v Ilave zrealizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Trenčianskeho kraja po prvýkrát na základe propozícií Národného osvetového centra v Bratislave. V roku 2019 plánujeme súťaž uskutočniť opäť v spolupráci s DK v Ilave.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 25.04.2019

65.ročník Hviezdoslavov Kubín krajské kolo v kategórii detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

viac o projekte