Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelné Dišputy 2019

Krátky opis
Ochotnícky divadelný festival so zahraničnou účasťou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné Dišputy

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
11.10.2019 - 13.10.2019

Popis projektu

Snahou 6. ročníka ochotníckeho festivalu „Divadelné Dišputy“ je zachovávanie divadelných tradícií v okrese V. Krtíš. Podujatiu sa úspešne podarilo nadviazať divadelnú spoluprácu so zahraničnými ochotníckymi súbormi z Čiech, Srbska a Maďarska. Festival je trojdňový a vystúpi na ňom šesť ochotníckych divadelných súborov.  Súčasťou aktivity sú tvorivé dielne a beseda s osobnosťou dramatickej tvorby okresu V. Krtíš – Štefanom Richtárechom. Cieľovou skupinou projektu sú vedúci a členovia divadelných súborov v BBSK, pedagógovia, študenti a žiaci zaoberajúci sa tvorivou dramatikou, všetci priaznivci divadelného umenia a široká verejnosť.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 690,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €