Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 19.07.2019

Prezentácia tradičnej kultúry regiónu Hont (Plachtince) okresu Veľký Krtíš

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.07.2019

V rámci série diskusií Teplá vlna realizujeme diskusiu o dúhových rodinách, v ktorých deti vychovávajú dve mamy alebo dvaja otcovia a ktoré žijú a fungujú aj v našej spoločnosti. Témou bude teda rodičovstvo gejských a lesbických párov. Budeme spolu hovoriť o tom, s akými prekážkami sa stretávajú, prečo podobne ako heterosexuálne páry chcú mať rodinu s deťmi, či čo by sa malo stať, aby aj dúhové rodiny boli plnoprávnou súčasťou našej spoločnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.07.2019 - 17.07.2019

Pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca vo hvezdárni.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regione

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.07.2019 - 09.08.2019

Stretnutie vo farbách rozvíja podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov, využívajúcich svoj voľný čas umeleckými aktivitami. Aktívne starnutie znamená starnúť ako plnohodnotný člen spoločnosti, naplnený v práci, vzdelávaní i záľubách. Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom vzdelávať sa, prezentovať diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje pekné umelecké zážitky a prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 15.07.2019 - 19.07.2019

Zámerom podujatia je udržať u detí záujem o ľud. hudbu a tanec, špeciálne pre región Hont, pochopenie rozdielov v hudobnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie. Zdokonaľovanie interpretačných schopností v oblasti tradičnej ľudovej hudby a tanca.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 14.07.2019 - 20.07.2019

Tvorivé remeselné dielne pre 20 detí sa budú konať v obci Klenovec, v lokalite Ráztočné, kde sa budú priúčať rôznym remeselným technikám. Stretnú s remeselnými lektormi, budú spoznávať tradičné postupy pre remeselnej výrobe, ale aj tradičné regionálne recepty starých mám. Letné tvorivé remeselné dielne pod názvom Remeslo má zlaté dno sa konajú v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a a tradičných ľudových remesiel, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 14.07.2019 - 20.07.2019

Tvorivé remeselné dielne pre 20 detí sa budú konať v obci Klenovec, v lokalite Ráztočné, kde sa budú priúčať rôznym remeselným technikám. Stretnú s remeselnými lektormi, budú spoznávať tradičné postupy pre remeselnej výrobe, ale aj tradičné regionálne recepty starých mám. Letné tvorivé remeselné dielne pod názvom Remeslo má zlaté dno sa konajú v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a a tradičných ľudových remesiel, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


27. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Miesto a termín konania: Horná Mariková, Slovenská republika / 14.07.2019

Marikovské folklórne slávnosti patria k úspešným a vyhľadávaným podujatiam nielen pre obyvateľov Marikovskej doliny, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť Považia, Slovenska i Moravy.

viac o projekte


3.ročník Medzinárodnej letnej školy zážitkovej archeológie

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 13.07.2019 - 31.08.2019

Tento ročník budeme realizovať rekonštrukciu keltskej polozemnice, modelovať keramiku, stavať ohnisko a pec v kolovom dome z doby medenej, budovať ohrady okolo domčekov, odlievať bronz, štiepať pazúrik, pokrývať slamenú strechu senníka a samozrejme pripravovať dobové špeciality.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.07.2019

Zážitková noc s astronómiou vo hvezdárni KOS v Nitre. Ponúkame vzdelávanie v nafukovacom planetáriu, prednášku a pozorovanie vesmírnych objektov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2 - Na našej farme

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 12.07.2019 - 23.08.2019

Ponuka tvorivých dielní na aktívne prežívanie voľného času pre deti vo veku od 7 do 12 rokov, ktoré sa uskutočnia v RKC v Prievidzi každý prázdninový piatok od 10:00 h.

viac o projekte


Trnavské remeslá 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.07.2019 - 12.07.2019

Denný tábor u Zlatej priadky - tvorive remeselne dielne pre deti, hrnčiarstvo, tkanie na krosnach, drôtovanie, plstenie vlny a pod.

viac o projekte


Prezentácia slovenskej zborovej folklórnej tvorby na medzinárodnom festivale v Milazzo, Taliansko

Miesto a termín konania: Taliansko / 07.07.2019 - 14.07.2019

Spevácky zbor Apollo sa v dňoch 7.-14.7.2019 zúčastní medzinárodného súťažného festivalu INCANTO MEDITERRANEO 2019. V rámci koncertov uvedie aj slovenskú ľudovú tvorbu v zborovej úprave od D. Hrušovského, E. Suchoňa a ďalších autorov.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 05.07.2019

Fáza II. - vzdelávacie aktivity pre miestnych aktérov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.07.2019 - 09.08.2019

Realizácia kultúrno-osvetových aktivít v oblasti regionálnej kultúry s dôrazom na miestne tradície, ako aj realizácia kultúrnovzdelávacích aktivít v oblasti umenia – pôvodných i moderných žánrov s ohľadom na regionálne špecifiká. Zámerom projektu a jeho aktivít je šíriť osvetu, inšpirovať, učiť, zvyšovať úroveň činnosti, znovu objavovať prvky tradičnej kultúry a šíriť ich do povedomia laickej i odbornej verejnosti, detí i dospelých.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2019

Tvorivá dielňa „NOHA K NOHE ALEBO KROK ZA KROKOM K INSCENÁCII“ (v rámci projektu Slovo a jeho tajomstvo, Kultúra človeka, kultúra spoločnosti) je určená pedagógom - záujemcom, ktorí sa venujú recitátorom, detským recitačným kolektívom a divadlám poézie v základných, stredných a základných umeleckých školách.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 01.07.2019

Zámerom je realizácia vzdelávacieho hudobno-poetického programu venovanému vynikajúcim interpretom a propagátorom krás slovenskej poézie za osobnej účasti hereckých osobností slovenského divadelníctva.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 30.06.2019

Vzdelavacia aktivita faza II. pre miestnych aktérov, príprava živých prezentácií

viac o projekte


24. FOLKLÓRNA LYSÁ

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 30.06.2019

Obec Lysá pod Makytou, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú v nedeľu 30. júna 2019 do amfiteátra v Lysej pod Makytou na podujatie 24. FOLKLÓRNA LYSÁ.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regione

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 28.06.2019

Kronika je neoceniteľným zdrojom informácií o živote obyvateľov obcí a miest, zaznamenáva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti i minulosti. Pre zabezpečenie kvalitatívneho rastu kronikárov Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 28. júna 2019 v Galante prvý z dvojice workshopov pre kronikárov.

viac o projekte


Drátenictví minulé i současné

Miesto a termín konania: Česká republika / 27.06.2019 - 13.10.2019

Zámerom nášho výstavného projektu, je prezentácia drotárskeho remesla a umenia v celej jeho pestrosti, so špecifickým zameraním pre české publikum. Projekt sa snaží odbúravať zažité romantické predstavy a mýty o tzv. tradičnom drotárstve. Cieľom kurátorskej koncepcie výstavy je hľadanie priesečníkov medzi chápaním drotárstva v Českej republike a jeho skutočnou podobou. Cieľom kurátorskej koncepcie je hľadanie priesečníkov medzi chápaním drotárstva v Českej republike a jeho skutočnou podobou.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Baďan, Slovenská republika / 26.06.2019

osvetové stretnutie s miestnymi aktérmi

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 26.06.2019

Folklórny večer s folklórnou skupinou Radzim z Vyšnej Slanej o poľných prácach a spracovaní ľanu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 25.06.2019

Výchovno-vzdelávacie podujatie.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 25.06.2019

Tvorivá dielňa zameraná na umelecký prednes.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.06.2019 - 25.06.2019

cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre. V júni sa uskutočňujú prvé dva workshopy.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Polichno, Slovenská republika / 22.06.2019

Naším cieľom bude vzdelávať mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok, v ktorých lektori a folklórno-divadelné súbory priblížia návštevníkom zvyky ktoré sa zachovali do dnešného dna.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Turňa nad Bodvou, Slovenská republika / 21.06.2019 - 24.06.2019

Výjazdové tvorivé dielne v regióne.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.06.2019

Zámerom je založiť tradíciu, v ktorej každoročne budeme spájať ľudí, ktorí majú záujem zachovávať tradície svojich predkov. Naším cieľom bude vzdelávať mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok, v ktorých lektori a folklórno-divadelné súbory priblížia návštevníkom zvyky ktoré sa zachovali do dnešného dna.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.06.2019

Cyklus tvorivých dielni bude zameraný na využívanie tvorivej dramatiky pri práci s deťmi. Jednotlivé tvorivé dielne budú zamerané na rôzne témy z oblasti tvorby divadla s dôrazom na detské divadlo.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 19.06.2019

keramické workshopy pre ludí so zdravotným postihnutím a pre seniorov

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.06.2019

Pravidelný tanečný dom pre členov folklórnych kolektívov ale ja pre širokú verejnosť v centre Košíc.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 19.06.2019 - 20.06.2019

Tvorivé dielne pre školy v Dome tradičnej kultúry Gemera

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.06.2019

Fotostretnutie s lektorom Robom Kočanom na tému STREET ART a ARCHITEKTÚRA

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.06.2019

Tvorivá dielňa - výroba letného šperku

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2 - Hodina s kamarátkou včielkou

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 18.06.2019 - 31.12.2019

Prednáška a tvorivá aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ (význam včiel, práca včelára, osobnosť Kolomana Novackého, tradičné remeslá na báze včelích produktov - tvorba sviečok z včelích plástov, zdobenie medovníčkov).

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2019

Pravidelné stretnutie záujemcov o astronómiu - začiatočníkov, mierne pokročilých i pokročilých

viac o projekte


Tancom naprieč generáciami

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.06.2019 - 19.06.2019

Viacgeneračné predstavenie „Alica v krajine zázrakov“ je spoločným výstupom pravidelných tanečných dielní pre deti i dospelých, realizovaných v Centre pohybu a tanca Labyrint v Žiline. Vzniká v rámci projektu „Tancom naprieč generáciami" s cieľom prepojiť naše tanečné aktivity a vytvoriť tak priestor pre zdieľanie rôznych metodológii a tvorivých prístupov k tancu a pre medzigeneračnú výmenu. Zároveň chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu k tancu a tvorivému pohybu v každom veku.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 16.06.2019

Stretnutie odbornych garantov a miestnych akterov. Nacvik živých prezentácií.

viac o projekte


Paráda ku Svetovému dňu utečencov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.06.2019

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre rôzne menšiny na prezentáciu ich života a kultúry, scitlivovať širokú verejnosť k rešpektu k rozmanitosti. Hlavným cieľom Nedeľných Parád je podporovať interkultúrnu výmenu medzi väčšinovou spoločnosťou a komunitami cudzincov a zvyšovať tak povedomie širokej verejnosti o migrantoch a ich živote na Slovensku.

viac o projekte