Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Cyklus vzdelávacích a tvorivých dielní pre tvorcov divadla, ktorí majú chuť spoznávať nové obzory s novými odborníkmi. Na spoločných stretnutiach preberieme všetky hlavné okruhy tému spojené s divadlom: výber a dramatizácia textu, umelecký prednes, pohybová príprava, režijno-herecká dielňa, dramaticko-režijná dielňa, tvorba kostýmov, scénografia, ozvučenie a osvetlenie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelná dielňa pre tvorcov divadla

Miesto konania / kraj
Cinobaňa / Poltár

Termín konania
22.11.2019

Popis projektu
Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
18 970,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €