Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ESENCIA-Antológia folklóru Košického kraja

Krátky opis
23.11. 2019, 15,00 - 24,00 hod. DIVADLO GRAND, Košice ESENCIA – Antológia folklóru Košického kraja. Prehliadka prezentuje a mapuje súčasnú scénickú tvorbu kolektívov, porovnáva autentickú podobu tanečného folklóru a jeho štylizáciu. Vytvára priestor na odborné hodnotenie a komunikáciu s odborníkmi v danej oblasti, ponúka možnosť získať nové vedomostí a zručnosti. Súčasťou podujatia je odborný seminár na témy z etnológie, Galaprogram a Tanečný dom so školami tanca a tanečnou zábavou.
Fotogaléria
Názov podujatia
ESENCIA-Antológia folklóru Košického kraja

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
23.11.2019

Popis projektu
Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
8 430,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €