Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
téma: Dramatizácia textu , úprava textu Divadelný workshop pre dospelých vedúcich a tvorcov z divadelných súborov a pedagógov, spracovanie literárneho textu pre pre potreby inscenovania Lektor: Mgr. Art. Katarína Hitzingerová ArtD., autorka dramatických textov, lektorka a porotkyňa pre oblasť ochotníckeho divadla , autorka mnohých projektov vzdelávacieho charakteru, odborná garantka divadelných dielní. Venuje sa písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné ochotnícke divadlo téma: Dramatizácia textu , úprava textu

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
15.11.2019

Popis projektu

Tradičné ochotnícke divadlo

téma: Dramatizácia textu , úprava textu

 

divadelný workshop pre dospelých vedúcich a tvorcov z divadelných súborov a pedagógov,

 

téma: Dramatizácia textu , úprava textu pre potreby inscenovania

 

Lektor: Mgr. Art. Katarína Hitzingerová ArtD., autorka dramatických textov, lektorka a porotkyňa pre oblasť ochotníckeho divadla , autorka mnohých projektov vzdelávacieho charakteru, napr. seminára „Píšeš? Píšem!“ tvorivej dielne dramatického písania pre dolnozemských autorov organizovaný a podporený ochotníckym divadlom Janka Čermana v Pivnici vo Vojvodine,  odborná garantka divadelných dielní. Venuje sa písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €