Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Workshop zameraný na verejný prejav - rétoriku
Fotogaléria
Názov podujatia
Sila Slova

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
18.11.2019 - 19.11.2019

Popis projektu

Zámerom workshopu s názvom „Sila slova“ osvojiť si schopnosť hovoriť alebo prednášať príťažlivo, so záujmom, sugestívne a presvedčivo. Aktivita sa zameriava na  kultúru hovoreného slova. Ide o naštartovanie procesu vnímania rétoriky ako disciplíny s dôrazom na rozvoj individuálnych vlastností verejného prejavu – rétorike – a predstavenie rétoriky ako interdisciplíny a jej dosahu v praxi, ktorá smeruje hlavne k rozvoju a podpore talentu s dôrazom na možnosť prejavu vlastných názorov a poznatkov, s dôrazom na logiku uvažovania a estetiku prejavu.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €