Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spievanky pod Pohanským vrchom

Krátky opis
Program folklórnych kolektívov z regiónu Hont. 24.ročník podujatia je venovaný téme - predsvadobné zvyky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto konania / kraj
Stredné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
30.11.2019

Popis projektu

Spievanky pod Pohanským vrchom už vyše 20 rokov poskytujú priestor na prezentáciu folklórnym kolektívom a jednotlivcom, ktorí sa stretnú na jednom pódiu v jednom programovom bloku, ktorého zostavovateľom je garant projektu - Juraj Matiaš. Každý jeden ročník Spievaniek je venovaný inej téme, ktorá vždy vychádza z kalendárneho či rodinného zvykoslovia, prípadne z vybraného piesňového žánru. Rok 2019 bude venovaný predsvadobným zvykom. Spievanky pod Pohanským vrchom majú nielen prezentačný, ale aj edukačný význam. Folklórne kolektívy a jednotlivci prevažne z regiónu Hont tu majú okrem iného aj priestor na získavanie nových skúseností, kontaktov, inšpirácie a vedomostí, ktoré sú v ich zdokonaľovaní veľmi žiadúce. Región Hont je svojou pestrosťou bohatý na tradície ľudovej kultúry a aby hodnoty našich predkov nezanikali, je dôležité aby sa prezentovali práve na podujatiach tohto typu.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 160,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €