Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rok na Gemeri 2019, zimný festival zvykov a obyčají Gemera, 25.ročník

Krátky opis
25. ročník zimného festivalu zvykov a obyčají ROK NA GEMERI. Jedinečný týždňový festival aktivít v oblasti tradičnej kultúry - tvorivé dielne, workshopy, tanečné a spevácke domy, koncerty, gastronómia a galaprogram regionálnych folklórnych kolektívov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rok na Gemeri - zimný festival zvykov a obyčají

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
18.11.2019 - 23.11.2019

Popis projektu

Zimný festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri svoje 25. výročie oslávi veľkolepým programom18. -23. 11. 2019, Rožňava Pre milovníkov autentického folklóru na hornom Gemeri znamená obdobie pred adventom čas príprav na ojedinelý zimný festival zvykov a obyčají. Diváci sa tešia na rok čo rok bohatší program, ktorý prostredníctvom regionálnych folklórnych zoskupení predstaví tradované zvyky a obyčaje Gemerčanov. Tento unikátny zimný festival s názvom Rok na Gemeri oslavuje štvrťstoročie, atak Rožňava v dňoch 18. -23. novembra ožije parádnym programom. Tvorivé remeselnícke dielne, tanečné a spevácke domy, koncerty tradovanej, ale aj etno muziky, varenie a pečenie gemerských špecialít, dokonca pokusy o slovenské rekordy v ručnom tkaní „pokrovca“, či ťahaní štrúdle a samozrejme veľkolepý sobotňajší galaprogram zaručujú nielen skvelú zábavu, ale aj možnosť zažiť genius loci Gemera.„Zachovanie ľudových tradícií a ich odovzdávanie ďalšej generácii považujem za dôležitý faktor podpory a zveľaďovania regionálnej kultúrnej identity. Špecifické prvky ľudovej kultúry, ktoré nachádzame práve na Gemeri vnímam ako veľmi silný element spolupatričnosti ľudí, hrdosť na svoj rodný kraj, no zároveň aj ako pozoruhodný príbeh inovácií. Vďaka takým aktivitám, akou je aj zimný festival Rok na Gemeri zameraný na tradíciu a zvyklosti našich predkov, sa miestna a regionálna identita nielenže nestratí, ale naopak sa zveľaďuje a nadobúda novú dimenziu. Rád som prevzal záštitu nad týmto festivalom, ktorému prajem ďalší úspešný ročník, zanietených folkloristov a spokojných divákov,“hodnotí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Autorom a zároveň hlavným organizátorom festivalu je Gemerské osvetové stredisko v Rožňave (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja (KSK). Začiatky slávností sa viažu k obci Slavošovce, rodisku slovenského rozprávkara a zberateľa prostonárodných povestí, Pavla Emanuela Dobšinského. Pôvodná dramaturgia jednodňového, neskôr dvojdňového programu bola zameraná na scénicky spracované zvyky a obyčaje v podaní dedinských folklórnych skupín z územia historického Gemera. „S veľkou vďačnosťou spomínam na vtedajších partnerov, folkloristov, či pracovníkov našej inštitúcie. Vďaka ich zanietenosti a poctivej príprave folklórnych kolektívov sa podujatie stalo čoraz viac obľúbenou a navštevovanou udalosťou na Gemeri. Síce s ťažkým srdcom, ale v roku 2014 nastal čas definitívne opustiť Slavošovce a nájsť kapacitne vyhovujúcejšie priestory a nových hostiteľov,“spomína na začiatky a rozkvet festivalu Helena Novotná, riaditeľka GOS. Dejiskom podujatia sa stalo centrum horného Gemera, Rožňava. Vznikom Domu tradičnej kultúry Gemera, Remeselníckeho inkubátora Gemer a za výraznej finančnej podpory Košického samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia táto kultúrna udalosť dostáva nový rozmer. Dramaturgia jubilejného programu, ktorý trvá od pondelka do soboty, je bohatá a pestrá, sľubujúca naozajstné zážitky pre všetky vekové kategórie. Mali sme snahu programovú ponuku pripraviť nielen v žánrovej, ale i v multikultúrnej pestrosti. Takej, aká je pre Gemer špecifická. Okrem slovenskej, najmä v podobe tej nárečovej, uvedieme aj programy prezentujúce maďarskú, rómsku ale aj rusínsku kultúru. Mimoriadnu pozornosť sme venovali príprave sobotňajšieho galaprogramu so zapojením folklórnych kolektívov z nášho regiónu. Program zvykov a obyčají Dupľovaná nevesta v réžii Jána Liptáka vznikol na základe autentických príbehov a predstaví slasti a starosti, smútok i radosť našich prarodičov podfarbený povestným gemerským humorom,“ približuje dramaturgický zámer jubilejného ročníka festivalu riaditeľka GOS.K pestrej programovej ponuke počas celého týždňa výraznou mierou prispejú aj ľudoví remeselníci a ľudovoumeleckí výrobcovia z Košického samosprávneho kraja, ktorí sú zapojení do aktivít Remeselníckeho inkubátora Gemer. Záujemcovia o ľudovú tvorivosť si budú môcť vyskúšať rôzne remeselné techniky, alebo napríklad zatancovať s členmi unikátnej drevenej folkloristickej rodinky. Organizátormi 25. ročníka zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera Rok na Gemeri je Gemerské osvetové stredisko, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK) a Mesto Rožňava. Záštitu nad podujatím prevzal predseda KSK Rastislav Trnka. Festival z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj

Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová
zástupkyňa riaditeľky
Gemerské osvetové stredisko
Rožňava, Betliarska 8
kleinova@gos.sk
0915 884 135
www.gos.sk 

Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 800,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €