Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.10.2019

Tanečné dielne s odbornými lektormi Agátou Krausovou a Slavomírom Ondejkom 11. októbra2 2019 od 9.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre na Fatranskej 3, v Nitre.

viac o projekte


ŠKOLA MAJSTROV

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.10.2019 - 14.11.2019

Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia. Po úspešnom zavŕšení cyklu ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY a cyklu ŠKOLA KRESBY A MAĽBY, pripravujeme vzdelávací cyklus ŠKOLA MAĽBY NA SKLE. Bude realizovaný formou tvorivých dielní počnúc 10. okt. 2019, vždy vo štvrtok od 15.00 h. v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času v Prievidzi. Lektorsky ho bude viesť majsterka ľudovej umeleckej výroby Ľubica Maliariková.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.10.2019

Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- portfólio Evy Lehoťákovej spojené s besedou o výtvarnom umení a jeho interpretácii . Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre dátum: 10. 10. 2019

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 08.10.2019 - 16.10.2019

Projektom Turiec očami detí chceme pokračovať v oživovaní a prehlbovaní záujmu o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklov tvorivých dielní spojených s edukačnými aktivitami (prednášky, prezentácie, výstava), ktoré budú určené pre deti predškolského veku, čím sa pokúsime o oživenie vzťahu detí k vlastnej minulosti a tradíciám.

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.10.2019

Ako správne vytvoriť reprezentáciu iných sexuálnych orientácií či rodových identít? Ako vo svojom diele nepoužívať stereotypy alebo iné praktiky, ktoré by mohli ublížiť LGBT+ komunite? Je vôbec takáto reprezentácia nutná? Čo je to Queerbait a ako sa mu môžeme vyhnúť? Prednáška sa zaoberá otázkami, nad ktorými možno práve teraz rozmýšľa budúci spisovateľ, scenárista, režisér či obyčajný divák, ktorého už nebaví sledovať zlú reprezentáciu v knihách, filmoch a seriáloch.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 08.10.2019 - 10.10.2019

Festival dramatickej tvorivosti pre deti a mládež.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.10.2019 - 08.10.2019

Cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre.

viac o projekte


Festival malých dychových hudieb 2019

Miesto a termín konania: Šúrovce, Slovenská republika / 06.10.2019

Festival malých dychových hudieb je podujatím žánra dychových hudieb. Jeho hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb Trnavského samosprávneho kraja. Slúži k podpore rastu malých dychových hudieb ale aj k vzájomnému spoznávaniu sa a zároveň rozvíjať kontakty medzi priaznivcami dychovej hudby, ako aj k výmene skúseností v tomto žánri. Tradične sa festival koná v kultúrnom dome v Šúrovciach.

viac o projekte


Prievidzské zborové dielne

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 05.10.2019 - 06.10.2019

Dvojdňové školiteľské podujatie záujemcov o zborový spev, ktoré je určené členom speváckych zborov aj jednotlivcom – záujemcom o zborový spev sa uskutoční v dňoch 5. - 6. októbra 2019 v Regionálnom kultúrnom cetrne v Prievidzi. Dielne sa uskutočnia v troch ateliéroch pod vedením renomovaných dirigentov zborového spevu na Slovensku.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.10.2019

Prednáška a pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 03.10.2019 - 04.10.2019

Tretí ročník fotografickej konferencie - zúčastní sa ho 6 špičkových prednášateľov v oblasti fotografického umenia zo Slovensku a zo zahraničia (kurátori, historici umenia, pedagógovia, fotografi).

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 03.10.2019

Obyvateľom Z. Moraviec a okolia prinášame pozorovanie astro - ďalekohľadmi, prednášku, odborný dokument a tvorivú astro-dielňu.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 03.10.2019

Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú aj skúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.

viac o projekte


KreaTiviTa 2019 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.10.2019 - 15.12.2019

Projekt predstavuje 2 kolektívne výstavy a 6 autorských výstav neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a prezentáciu tvorby neprofesionálnych umelcov z Trnavského kraja. Vystavené práce predstavujú vyvrcholenie práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu. Verejnou prezentáciou výtvarných diel organizátor zvyšuje záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu, skvalitňuje kultúrnu ponuku v meste.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 27.09.2019

Tvorivé divadelné dielne - tvorivé písanie, hudobná dramatizácia, pohybová dramatizácia - pre vedúcich a členov detských divadelných súborov nášho regiónu. Zámerom projektu je podchytiť prirodzenú detskú kreativitu a zamerať ju spôsobom, ktorý pomáha rozvoju detských schopností a nadania, poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.09.2019 - 29.09.2019

TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ - medzinárodný workshop pre fotografov sa uskutoční v termíne 27.-29. 9. 2019 v Košiciach a okolí. Zámerom podujatia je umeleckým spôsobom zachytiť pohľad na objekty a predmety, ktoré nás obklopujú a sú súčasťou dnešného moderného sveta v protiklade s tými, ktoré sa využívali v minulosti, Výsledkom workshopu bude putovná výstava fotografií.

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 26.09.2019

Tradičné remeselné tvorivé dielne pre deti materskej a základnej školy.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 26.09.2019 - 27.09.2019

Vzdelávacie a popularizačné astronomické a prírodovedecké aktivity vo hvezdárni a planetáriu Medzeve

viac o projekte


Dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.09.2019 - 27.09.2019

Projektom Turiec očami detí chceme pokračovať v oživovaní a prehlbovaní záujmu o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklov tvorivých dielní spojených s edukačnými aktivitami (prednášky, prezentácie, výstava), ktoré budú určené pre deti predškolského veku, čím sa pokúsime o oživenie vzťahu detí k vlastnej minulosti a tradíciám.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Trávnica, Slovenská republika / 25.09.2019 - 29.09.2019

5-dňové hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho kraja v obci Trávnica.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.09.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre záujemcov o astronómiu rôzneho stupňa vedomostí.

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.09.2019

Cieľom je vybudovať funkčný multikultúrny priestor, ktorý bude hosťovať performatívnych umelcov, priestor pre diskusie, psychologicko-sociálnu poradňu, koncerty, čítanie a predstavovanie queer kníh ako aj realizáciu workshopov na tému sexuality a rodovej identity.

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.09.2019

LGBTI komunita sa posledné roky stretáva s obrovským priehrším nenávisti zo strany konšpiračných médií, neonacistických skupín a cirkvi. Je narušená ich dôstojnosť a súkromie zo strany konšpiračných médií.

viac o projekte


V zrkadle spomienok

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 22.09.2019

Projekt reflektuje a zvýznamňuje postavenie občanov či rodákov mesta Humenné prostredníctvom odkrývania spomienok v podobe dramatizácie osobných príbehov umelecky spracovaných v kompozícii divadelného, speváckeho, tanečného, hudobného a slovného prejavu aj s využitím miestneho dialektu.

viac o projekte


Ej zahraj mi, hudačku - krajská súťaž hudobného folklóru dospelých

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.09.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenska.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.09.2019

Workshop s Romanom Husárikom na tému postprodukcia fotografie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 21.09.2019

Prvé stretnutie celodenného vzdelávacieho workshopu pre pedagógov aj divadelníkov. Téma: ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV Dejiny, literatúra, osobnosti aj každodenný život sú plné príbehov. Ako príťažlivo a pútavo rozprávať tieto príbehy v škole, využiť metódy storytellingu vo vyučovaní a prirodzene vtiahnuť žiakov do učiva. Lektorka: Martina Jánošíková, ktorá úzko spolupracuje s dramacentrom EDUdrama Bratislava.

viac o projekte


Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkeverés, koronki, ..." - XII. ročník

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2019 - 22.09.2019

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých milovníkov tradičného remesla v dňoch 20. a 22. septembra 2019 na XII. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky pod názvom Paličkovanie, csipkeverés, koronki.

viac o projekte


Múzy v uliciach IX.

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 19.09.2019 - 21.09.2019

Zámerom multižánrového festivalu Múzy v uliciach, ktorej organizátorom je Dom kultúry v Čadci, je spojiť a predstaviť umelecké talenty, ktoré tvoria v našom meste. Ide o amatérskych umelcov (výtvarníkov, hudobníkov, fotografov, tanečníkov, folkloristov...), ktorí uvítajú možnosť prezentovať svoju tvorbu na spomínanom, a nimi obľúbenom podujatí.

viac o projekte


Účasť Ženského speváckeho zboru Úsmev na medzinárodnom festivale zborového spevu v Rimini

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.09.2019 - 23.09.2019

Účasť speváckeho zboru Úsmev z Prievidze na medzinárodnej súťaži speváckych zborov - International Choral Competition v talianskom Rimini. Súťaž sa uskutoční v dňoch 19. - 22. septembra 2019. Spevácky zbor sa súťažne predstaví v dvoch kategóriách - v kategórii ženských speváckych zborov a v kategórii zameranej na zborovú tvorbu v oblasti ľudovej piesne.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.09.2019

Cieľom našich už tradičných tanečných domov je spojiť tradičnú ľudovú zábavu a výuku tanca pomocou jedinečnej metódy tanečných domov, ktorá je prijatá do zoznamu UNESCO.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 18.09.2019

Tvorivá dielňa zameraná na umelecký prednes.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.09.2019 - 24.09.2019

Cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre. V septembri absolvujeme tretie a štvrté stretnutie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity trebišovského múzea a kultúrneho centra

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 17.09.2019 - 18.09.2019

Cieľom aktivity Andrássyovci v Trebišove je edukačnými a odbornými aktivitami priblížiť regionálne dejiny žiakom, študentom a širokej verejnosti.

viac o projekte


Malý záchranca /Little rescuer/

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.09.2019

Svetový deň prvej pomoci si pripomíname už tradične druhú septembrovú sobotu, ktorá v r. roku 2006 pripadla na 9. septembra. V r. 2007 to bude 8. september. Od r. 2000 si neustále rastúci počet národných spoločností Černeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete pripomína druhú septembrovú sobotu ako World First Aid Day - Svetový deň prvej pomoci. Práve budúci rok 2019 by sme radi predstavili hru.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 14.09.2019 - 19.10.2019

Srdečne Vás pozývame na prednášku a workshop zameriavajúce sa na problém realizácie divadelnej inscenácie od výberu predlohy až po jej prezentáciu s názvom „Učíme sa divadlu“, ktorá je súčasťou projektu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi „Podajme tradíciu nasledovníkom 2“. Projekt je primárne určený pre vedúcich a členov divadelných súborov regiónu hornej Nitry. Lektormi sú renomované osobnosti z oblasti divadla.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 13.09.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.09.2019

Tanečné dielne s lektormi Agátou Krausovou a Slavomírom Ondejkom pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov. 13. septembra 2019 11. októbra 2019 15. novembra 2019

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.09.2019

Začiatok jesenného cyklu vzdelávania v astronómii pre začiatočníkov a mierne pokročilých

viac o projekte


Varenie slivkového lekváru

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 09.09.2019 - 13.09.2019

Výchovno–vzdelávacie podujatie venované rozprávaniu o pestovaní a ukážkam rôznych foriem spracovania sliviek. Zámerom je priblížiť túto problematiku aj tým najmenším. Súčasťou je,,Detská škola varenia", kde si budú môcť deti vyskúšať prípravu rôznych dobrôt zo sliviek a zároveň sa dozvedia ako sa varil slivkový lekvár. Na školu varenia dohliada lektor, ktorý deťom vo všetkom pomáha.

viac o projekte