Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 10.12.2018

Združenie turčianskych muzikantov pripravilo projekt pod názvom dedovizeň z TURCA, ktorého zámerom je oživiť záujem o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu a rozvíjať ho u širokej laickej verejnosti všetkých vekových kategórií. Pre tých najmenších, pre predškolákov, prináša vzdelávacie aktivity a tvorivé dielne pod názvom Turiec očami detí, ktoré sú založené na pripomínaní si tradícií, spojených s naším regiónom.

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 03.12.2018

Tvorivé dielne pre žiakov a pedagógov slovenského jazyka základných škôl, základných umeleckých škôl a vedúcich literárno-dramatických krúžkov, budú tentokrát zamerané na dramatické umenie a divadlo. Budeme sa zaoberať divadlom ako súčasťou výchovného procesu a vhodným výberom textu/témy, vzťahom dieťaťa k divadlu a ako plynule prejsť od dramatickej výchovy k divadlu. Odborný garant: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Miesto a termín konania: Čierne Kľačany, Slovenská republika / 30.11.2018 - 02.12.2018

Tradičné ochotnícke divadlo, prezentačno - metodické stretnutie divadelníkov, ochotníkov v Čiernych Kľačanoch v malej dedinke v okrese Zlaté Moravce , kde má dedinské divadlo hlbokú tradíciu.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Topoľčianky, Slovenská republika / 30.11.2018

Premietanie filmu pre školy, rozhovor prvého československého prezidenta so spisovateľom Karlom Čapkom.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Topoľčianky, Slovenská republika / 30.11.2018

Výstava originálov plagátov a fotografií z obdobia prvej Československej republiky zberateľa Lukáša Kubičinu.

viac o projekte


KRONIKA 2018 – workshopy pre obecných kronikárov

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 30.11.2018

Zámerom workshopov pre kronikárov je aktivizovať kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Kronika je odkazom i historickým dokumentom, ktorého výpovedná hodnota rokmi narastá a nadobúda na význame. Stojí za to venovať jej starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám. Workshop Kronika 2018 vytvára príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník.

viac o projekte


Autobus dobrej vôle

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 30.11.2018 - 01.12.2018

Viacdňové kultúrne podujatie zamerané na autentické prvky vianočných zvykov.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 30.11.2018

Prezentácia zvykov zimného slnovratu a tvorivé remeselné dielne s vianočnou tematikou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 29.11.2018 - 30.11.2018

Pohybový proces pod vedením choreografky Katky Rampáčkovej. Obsah workshopu je založený na technike práce s vnútornými obrazmi (inner images), vychádzajúcej od Michaila Čechova. Zámerom tohto workshopu je prebudiť vnútorné obrazy v každej zo žien a nechať sa unášať autentickým pohybom v príjemnom a bezpečnom prostredí. Nechať sa zaviesť do svojho tvorivého vnútra - byť sama so sebou, byť sama sebou.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 28.11.2018 - 30.11.-0001

SLOVO AKO IKONA, prezentácia projektu troch divadelných škôl. Súčasť vzdelávacích aktivít v oblasti divadla, cieľom bolo naučiť sa akoby trom prístupom, ako vytvoriť inscenáciu.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.11.2018

Cyklus performatívnych prednášok spolu s tvorcami performance

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 27.11.2018

Séria tvorivých workshopov detského divadla pre deti a ich vedúcich má za cieľ odborne usmerniť ich činnosť a následne im dať príležitosť k verejnej prezentácii divadelnými predstaveniami „deti pre deti“ na školách v regióne. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, uvedomovania.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.11.2018 - 12.12.2018

Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl - spoznávanie ľudových remesiel.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 24.11.2018

24. ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom - prehliadka folklórnych skupín, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb z obcí a miest regiónu Hont.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 24.11.2018 - 25.11.2018

Cieľom projektu je školenie v oblasti tanečnej metodiky a práca v kolektíve a poskytnutie základov choreografie pre začiatočníkov spojené s prácou na scéne. Ide zvyšovaní úrovne tvorivej činnosti folklórnych telies v regióne zároveň pomáhať pri zachovávaní tradičného regionálneho folklóru.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 24.11.2018 - 28.11.2018

V rámci našej činnosti sa často stretávame s potrebou zaangažovať moderátorov rôznych žánrov podujatí, čo sa niekedy javí ako problém. Našou snahou je podporiť a vychovať z radov záujemcov novú generáciu moderátorov v našom regióne, ktorí budú schopní a spôsobilí pohotovo a profesionálne odmoderovať rozmanité podujatia. Realizované v Lučenci a Kokave nad Rimavicou.

viac o projekte


scifi.sk - Magazín scifi a fantasy 21. storočia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.11.2018

Internetový časopis scifi.sk už skoro 25 rokov prináša všetkým novinky zo sveta žánrov fantastiky, ale aj recenzie, reportáže či možnosť publikovania vlastných poviedok. Prišiel čas, posunúť sa do 21. storočia. Príďte sa s nami obzrieť za našou minulosťou a zároveň odhaliť nový šat scifi.sk, pod ktorých sa vám bude prihovárať odteraz! Vydávanie internetového časopisu scifi.sk z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 23.11.2018

Zámerom cyklických stretnutí je utvrdzovať a rozvíjať zručnosti umeleckého a dram. slova, viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka. Interaktívny workshop umožní pedagógom a žiakom využívať nadobudnuté poznatky na skvalitnenie výsledkov interpretačnej tvorby ZŠ, Gymnázií mesta Dunajská Streda a jeho okolia.

viac o projekte


XVII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 23.11.2018 - 26.11.2018

Podujatie je nesúťažnou prehliadkou chrámových speváckych zborov, ako i neprofesionálnych výtvarníkov z rôznych regiónov Slovenka.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 23.11.2018

Vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, remeselné dielne, hudobné dielne, tanečné dielne, spevácke dielne, ľudový odev, pre žiakov základných škôl a osemročné gymnázium v Hnúšti, workshop pre členov FS a záujemcov o folklór na témy: hudobné tradície - prezentácia gájd, súčasť ľudové odevu - parta, výroba zápästkov. Folklórny večer - prezentácia folklórnych kolektívov z regiónu, II. Gemersko - malohontská ľudová tancovačka s tanečnou dielňou.

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 22.11.2018

Tretí seminár z cyklu metodických seminárov v roku 2018, v oblasti umenia - tentokrát dramatického umenia a divadla určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry, základných stredných škôl - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Tento metodický seminár bude prebiehať pod názvom "Od výberu textu až po inscenačný tvar".

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.11.2018

Séria prednášok o okrajových žánroch a fenoménoch v hudbe

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.11.2018

METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je projekt, ktorý chce sprostredkovať čo najširší rozsah informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika. Jednou z jeho aktivít sú aj POETICKÉ PREMENY, ktoré sú zamerané na rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel poézie.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 20.11.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci ZŠ z Malaciek a okolia, študenti SŠ, gymnázií, žiaci zo školských družín.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 19.11.2018

Premietanie filmu pre školy, rozhovor prvého československého prezidenta so spisovateľom Karlom Čapkom.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.11.2018 - 24.11.2018

Výstava originálnych plagátov a fotografií zberateľa Lukáša Kubičinu.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 14.11.2018

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pokračuje v organizovaní úspešného podujatia Tanečný dom.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 13.11.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci z Malaciek a okolia. Prostredníctvom tvorivej činnosti získajú deti nové vedomosti, zručnosti a efektívne využijú voľný čas.

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 13.11.2018 - 29.11.2018

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sledujeme ústup prezentácie našich tradícií do úzadia kultúrneho diania na Slovensku. Deti nepoznajú zvyky vo svojej obci, vo svojom regióne. Ak sa tieto fenomény tradičnej ľudovej kultúry nepodchytia, môžu úplne zaniknúť. Táto situácia nás inšpirovala k príprave projektu, ktorého zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať niektoré prejavy tradičnej ľudovej kultúry pomaly sa vytrácajúce z nášho života.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.11.2018

Stretnutia fotografov sú ideálne pre všetkých, ktorí chcú využiť technické vymoženosti svojho nového fotoaparátu, prevedieme záujemcov základným princípom tvorby fotografického obrazu, fungovaním DSLR a inými nastaveniami a cennými radami.

viac o projekte


FestMlaDych 2018 celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto a termín konania: Dolná Súča, Slovenská republika / 10.11.2018 - 11.11.2018

Cieľom súťaže a prehliadky je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Dôležitou projektovou aktivitou je odborný seminár, ktorý plní funkciu edukačnej časti podujatia a je prínosom pre vedúcich, dirigentov i súťažiacich.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.11.2018 - 08.12.2018

Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich a členov folklórnych súborov a skupín v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odbornými lektormi etnochoreologičku Agátou Krausovou a tanečným pedagógom, choreografom Slavomírom Ondejkom.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.11.2018 - 10.11.2018

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizuje v piatok 9. novembra 2018 od 16:00 podujatie šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru).

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 09.11.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 09.11.2018 - 11.11.2018

Odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky, formou tvorivej dielne pre učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO a recitátorov (zároveň mladých rétorov) pod vedením štyroch odborných lektorov. Lektori: Mgr. art. Barbora Špániková Mgr. Petra Fridrichová, PhD. Mgr. Eliška Sadíleková Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

viac o projekte


AMFO - 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnejfotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.11.2018 - 25.11.2018

AMFO je celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava. Koná sa už 46. ročník. Zapojiť sa do nej môžu amatérski fotografi zo Slovenska. Súťažia v troch vekových kategóriách - deti, mládež a dospelí. Hodnotení sú v čiernobielej, vo farebnej fotografii a multimediálnej prezentácii fotografií.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 08.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte