Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.05.2019 - 06.05.2019

Krajská súťaž v umeleckom prednese žiakov základných, stredných a vysokých škôl, pracujúcich a detských recitačných kolektívov a divadiel poézie z Prešovského samosprávneho kraja.

viac o projekte


Hviezdoslav našimi očami

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.05.2019

Pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava vyhlasuje Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne celoštátnu literárnu súťaž dospelých začínajúcich autorov s názvom Hviezdoslavova múza.

viac o projekte


Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 01.05.2019 - 29.02.2020

Vydanie metodickej príručky pre etnológov, folkloristov a kultúrno-osvetových pracovníkov.

viac o projekte


Etno Fest Lysá Hora 2019

Miesto a termín konania: Vyšný Kazimír, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.06.2019

Cieľom 4. ročníka festivalu je priblížiť obyvateľom Vranovského regiónu kultúru iných regiónov Slovenska a vytvoriť priestor na prezentáciu aj domácej folklórnej tvorby. Okrem umeleckých programov pripravovaných uznávanými režisérmi folklórnych festivalov sú jeho súčasťou sprievodné podujatia Gastro Fest, Hand Made Fest, Etnofestík pre deti, tanečné workshopy pre laickú i odbornú verejnosť.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 30.04.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 30.04.2019

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2019 v Novom Meste nad Váhom. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejšie kolektívy postúpia na celoštátnu prehliadku 65. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 29.04.2019 - 30.04.2019

Stretnutie organizačného tímu a miestnych zanietencov ohľadne výberu krojov, ich kompletizácia a príprava

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 28.04.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva na spomienkovú slávnosť na životné okamihy generála Milana Rastislava Štefánika Veriť, milovať, pracovať 28. apríla 2019 v Trenčíne. Slávnostné služby Božie, pietna spomienka v Parku M. R. Štefánika, ako aj vystúpenie umelcov v tematicky zameranom kultúrnom programe budú súčasťou spomienkovej slávnosti k 100. výročiu tragickej smrti tohto významného predstaviteľa našich národných dejín.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 28.04.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 28. apríla 2019 o 14.00 hod. 25. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecký rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

viac o projekte


ŠKOLA MAJSTROV

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.04.2019 - 30.07.2019

Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom.

viac o projekte


CINEAMA 2019 - 27. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.04.2019

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná.

viac o projekte


Remeselné dielne V.

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 27.04.2019 - 31.12.2019

Zámerom projektu je vzdelávať deti a mládež v oblasti tradičnej kultúry. Na edukačných aktivitách si deti osvoja tradičné remeselné techniky a zručnosti typické pre región Zemplína, budú spoznávať miestnu a regionálnu kultúru. Projekt umožní zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež. Cieľom projektu je vzdelávať deti a mládež prostredníctvom remeselných dielní.

viac o projekte


Na Scénu 2019

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 26.04.2019 - 28.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka divadla mladých a dospelých Nitrianskeho kraja realizovaná v dňoch 26.- 28. 4. 2019 miesto: Močenok prezentácia 9 divadelných súborov rozborové semináre kritický seminár

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.04.2019

Otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 26.04.2019 - 09.06.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom a Mesto Dubnica nad Váhom Vás pozývajú na výstavu z 23. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2019. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 26. 4. 2019 o 17.00 h v Dubnickom múzeu Dubnica nad Váhom. Odborný seminár k výstave: 26. 4. 2019 o 15.30 h, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom. Výstava bude sprístupnená do 9. 6. 2019.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva

Miesto a termín konania: Ilava, Slovenská republika / 26.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov sa koná vždy v nepárnych rokoch s dvojročnou periodicitou. V roku 2015 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Domom kultúry v Ilave zrealizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Trenčianskeho kraja po prvýkrát na základe propozícií Národného osvetového centra v Bratislave. V roku 2019 plánujeme súťaž uskutočniť opäť v spolupráci s DK v Ilave.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 25.04.2019

65.ročník Hviezdoslavov Kubín krajské kolo v kategórii detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

viac o projekte


65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Bzince pod Javorinou, Slovenská republika / 25.04.2019

Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, podporuje ich súťaživosť.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 24.04.2019

Keramické workshopy pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre seniorov

viac o projekte


CINEAMA 2019

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 24.04.2019

Verejné premietanie súťažných snímkov v rámci krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov IV. - V. kategória

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 17.04.2019

Krajská ( Nitriansky kraj ) recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy v štvrtej a piatej kategórii .

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.04.2019

Pravidelný tanečný dom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Jelenec, Slovenská republika / 17.04.2019 - 24.04.2019

Pohybová a tanečná príprava interpretov z folklórneho súboru Jelenčan z Jelenca k tanečnej oblasti Podzoborie s lektorom Attilom Oláhom s partnerkou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Jelenec, Slovenská republika / 17.04.2019 - 24.04.2019

Tanečná príprava interpretov z FS Jelenčan z Jelenca, k choreografii z Podzoboria, pod vedením odborného lektora Attilu Oláha.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 16.04.2019

workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Senická divadelná jar, krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 16.04.2019

Senická divadelná jar je krajskou postupovou súťažou detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja. Uskutoční sa 16. 4. 2019 v Dome kultúry v Senici Zúčastnia sa je 4 detské divadelné súbory, víťazi regionálnych súťažných prehliadok Trnavského kraja. Divadelné inscenácie bude hodnotiť 3-členná odborná porota. Súčasťou prehliadky bude odborný hodnotiaci seminár poroty so zástupcami súborov.

viac o projekte


Paleodielňa

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.04.2019 - 27.06.2019

Paleodielne sú tvorivé dielne primárne určené žiakom základných a stredných škôl, na ktorých sa žiaci oboznámia s niektorými najstaršími technológiami od praveku po začiatok staroveku.

viac o projekte


Malý záchranca /Little rescuer/

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.04.2019 - 30.12.2019

Propagácia prostredníctvom Letákov

viac o projekte


Na tej lúke, na zelenej - krajská súťaž detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Buzica, Slovenská republika / 13.04.2019

Krajské kolo súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov

viac o projekte


65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 12.04.2019

Zámerom je podporovať a rozvíjať amatérsku interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, ktorá je i súčasťou miestnej a regionálnej kultúry. Je konfrontáciou tvorivých amatérskych prístupov a interpretačných zručností jednotlivcov a kolektívov detí, mládeže a dospelých. Dospelí recitátori budú súťažiť v Uhrovci, recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, mládeže a dospelých v Novom Meste nad Váhom a detskí recitátori v Bzinciach pod Javorinou.

viac o projekte


Trvalky - krajská súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov (Nitriansky kraj)

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 12.04.2019

Realizácia postupovej súťaže a prehliadky na krajskej úrovni.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 12.04.2019 - 01.05.2019

Predmetom výstavy „Povesti našimi očami“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú povesti viažuce sa na región Kysuce, s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odbornou lektorkou na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 12.4.-1.5.2019 a 3.5.-22.5.2019

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.04.2019

Astronomická prednáška pre verejnosť na tému Jarné súhvezdia a ich objekty a zároveň pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom pre verejnosť.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 11.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko je prezentáciou najúspešnejších súborov a jednotlivcov divadla hraného deťmi - činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového z Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.04.2019

Prezentácia výroby veľkonočných kraslíc rôznymi tradičnými technikami.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Kráľovce-Krnišov, Slovenská republika / 11.04.2019

I. fáza - vzdelávacie aktivity - stretneme sa - organizačný tím s miestnymi ľuďmi ohľadne krojových súčiastok, ktoré sa obliekali v obci Kráľovce-Krnišov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.04.2019

Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- prednáška na tému Postmoderna spojená s besedou zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu výtvarného umenia. Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre, dátum: 11. 4. 2019

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Turzovka, Slovenská republika / 10.04.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 10.04.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Kysucký Lieskovec, Slovenská republika / 09.04.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte