Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Cinobaňa, Slovenská republika / 22.11.2019

Cyklus vzdelávacích a tvorivých dielní pre tvorcov divadla, ktorí majú chuť spoznávať nové obzory s novými odborníkmi. Na spoločných stretnutiach preberieme všetky hlavné okruhy tému spojené s divadlom: výber a dramatizácia textu, umelecký prednes, pohybová príprava, režijno-herecká dielňa, dramaticko-režijná dielňa, tvorba kostýmov, scénografia, ozvučenie a osvetlenie.

viac o projekte


Príbeh hudby II - O nesmrteľnosti. Koncerty pre deti a mládež Bratislavského chlapčenského zboru so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.11.2019 - 23.11.2019

Na koncerte Príbeh hudby 2 - O nesmrteľnosti budeme hľadať odpovede na otázky, prečo sa niektoré skladby a ich skladatelia stali z pohľadu poslucháčov nesmrteľné a iné nie. V čom tkvie tajomstvo dobrej hudby?

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 20.11.2019

Ďalší tanečný dom v sérii.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.11.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre pokročilých záujemcov o astronómiu.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 18.11.2019 - 19.11.2019

Workshop zameraný na verejný prejav - rétoriku

viac o projekte


Rok na Gemeri 2019, zimný festival zvykov a obyčají Gemera, 25.ročník

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 18.11.2019 - 23.11.2019

25. ročník zimného festivalu zvykov a obyčají ROK NA GEMERI. Jedinečný týždňový festival aktivít v oblasti tradičnej kultúry - tvorivé dielne, workshopy, tanečné a spevácke domy, koncerty, gastronómia a galaprogram regionálnych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Bábkové divadlo dospelých BADIDO: Boni a čierny snehuliak

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.11.2019 - 27.11.2019

MsKS a BS BADIDO uvádzajú ekologickú bábkohru pri príležitosti 30. výročia založenia súboru. Inscenáciu pre deti Boni a čierny snehuliak podľa rozprávok J. Uličianskeho Snehuliacke ostrovy pre bábkové divadlo upravil Peter Palik a pre potreby BS Badido prepísal Ľ. Šárik. Verejná generálka bude 18. 11. o 18.00 hod. v DK Rimavská Sobota. Premiéra je naplánovaná na 27. 11. o 18.00 hod. V predstavení si zahrajú rimavskosobotskí ochotníci: T. Maksi, R. Čarnoký, N. Garayová, M. Kopec a H. Chrenková.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.11.2019

Prezentácia krojov severnej časti Hontu, živá ukážka krojov zo šiestich obcí z rôznych časových období. Podujatie je určené pre verejnosť laickú tak aj odbornú. Ukážka sa zameriava na popis krojových súčastí jednotlivých období ženských aj mužských a je doplnená o piesne a tance z prezentovaných obcí.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 15.11.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.11.2019

téma: Dramatizácia textu , úprava textu Divadelný workshop pre dospelých vedúcich a tvorcov z divadelných súborov a pedagógov, spracovanie literárneho textu pre pre potreby inscenovania Lektor: Mgr. Art. Katarína Hitzingerová ArtD., autorka dramatických textov, lektorka a porotkyňa pre oblasť ochotníckeho divadla , autorka mnohých projektov vzdelávacieho charakteru, odborná garantka divadelných dielní. Venuje sa písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.11.2019

Tanečné dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov Nitrianskeho kraja pod vedením etnochoreologičky Agáty Krausovej a tanečného pedagóga Slavomíra Ondejku. 15. novembra 2019 od 9.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.11.2019

Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry širokej verejnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.11.2019

Spevácke dielne pre detské folklórne kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov s hlasovou pedagogičkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.11.2019

Pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk vo hvezdárni KOS v Nitre

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hrachovo, Slovenská republika / 09.11.2019

Gemersko - malohontské osvetové stredisko, Banskobystrický samosprávny kraj, v spolupráci s obcou Hrachovo, Vás pozývajú na Folklórny večer, 9. novembra 2019 od 16:00, do Kultúrneho domu v Hrachove. Vzdelávacie podujatie sa koná v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 09.11.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v nadväznosti na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov pripravuje HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – DETI DEŤOM, seminár pre detské folklórne súbory a ich vedúcich, pedagógov – VIII. folklórne tanečno-spevné a hudobné dielničky pre malé deti z DFS Kornička Trenčín a DFS Čakanka Nové Mesto nad Váhom.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 09.11.2019 - 30.11.2019

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Vás pozýva na metodické školenie Folklórne hodnoty na Strednom Považí VI pre vedúcich DFS, FS a FSk, ktoré sa uskutoční 9. novembra 2019 (sobota) v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 09.11.2019 - 10.11.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 08.11.2019 - 10.11.2019

Divadelná dielňa je určená pre začínajúcich režisérov amatérskych súborov. Cieľom div. dielne je, aby režisér vedel vytvoriť základnú ,,bunku“ - dramatickú situáciu, a to teoreticky a prakticky a aby vedel použiť pri svojej samostatnej tvorbe v budúcnosti tento princíp pri výstavbe inscenácie, lebo základom inscenácie je dramatická situácia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2019

Večerné pozorovanie objektov na oblohe a prednáška o svetových múzeách kozmonautiky pre neorganizovanú verejnosť.

viac o projekte


AMFO - 47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2019 - 30.11.2019

AMFO 2019 - 47. ročník je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. Autori sú hodnotení v čiernobielej, vo farebnej fotografii, v multimediálnej prezentácii a v kategórii seriály a cykly. Porotou vybrané diela sa prezentujú na výstave v Synagóge v Nitre. K výstave je vydaný katalóg. Súčasťou je i vzdelávacia časť, ktorá prispieva k nadobúdaniu a rozvoju vedomostí, k vzájomnej konfrontácii, odovzdávaniu a výmene skúseností .

viac o projekte


Vzdelávame umením - divadelné dielne CARPE DIEM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.11.2019

Vzdelávame umením - divadelný workshop Carpe diem pod vedením odbornej lektorky sa uskutoční v obci Starý Tekov pre mladých divadelníkov z dramatického odboru pri ZŠ Š.Senčíka v Starom Tekove.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 08.11.2019

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pozýva členov neprofesionálneho divadla v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava na tvorivú divadelnú dielňu SLOVO A JEHO TAJOMSTVO II., ktorá sa uskutoční dňa 8.11.2011 v kultúrnom centre Cooltajner v Považskej &bystrici.

viac o projekte


Umelec a sloboda

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 08.11.2019 - 09.11.2019

Pôjde o odborný seminár s medzinárodnou účasťou, reflektujúci umenie a kultúru v našej krajine na pozadí portrétov vybraných umelcov a o súbor edukačných aktivít, ktoré budú s témou úzko korešpondovať. Cieľom je analyzovať a bližšie špecifikovať problematiku umeleckej slobody jednotlivca na pozadí spoločenského diania, kultúrneho vývoja na Slovensku a v Československu.

viac o projekte


NEŽNÁ

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 07.11.2019 - 08.12.2019

Mestské múzeum Lučenec výstavou NEŽNÁ sleduje zámer o priblíženie novembrových udalostí prevažne mladej generácii. Plánuje vyzvať pamätníkov týchto dní o spoluprácu formou prinesenia a zapožičania fotografií, transparentov a iných artefaktov dokladujúcich novembrové udalostí roku 1989. Kurátor výstavy sa pokúsi o to, aby obyvateľmi Lučenca prinesené artefakty mohli zostať v múzeu (zbierkové predmety), ako doklad revolúcie spred 30. rokov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.11.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre záujemcov o astronómiu rôzneho stupňa vedomostí.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2019 - 05.11.2019

Cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.11.2019 - 18.11.2019

Výstava z medzinárodného workshopu fotografov

viac o projekte


Slovenské mitrovanie 2019

Miesto a termín konania: Veľké Teriakovce, Slovenská republika / 26.10.2019

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.10.2019 - 27.10.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Architektúra a územné plány tvorené rukami a mysľou detí

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.10.2019 - 15.11.2019

Projektovými aktivitami sú tvorivé dielne pre žiakov základných škôl. Prostredníctvom interaktívnych foriem sa žiaci naučia poznávať historickú a súčasnú architektúru, vyskúšajú si navrhovanie stavieb a plánovanie územia, zážitkovou formou budú identifikovať potreby ľudí pri navrhovaní, spravovaní a užívaní budov a urbanistických celkov.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 25.10.2019 - 29.10.2019

Plstenie v textilnej dielni Motívy jesene v hrnčiarskej dielni Príprava tradičných jedál v gastronomickej dielni

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 25.10.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.10.2019

Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry širokej verejnosti. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou bezprostredne najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom – vlastnou skúsenosťou.

viac o projekte


Festival Cantate

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Pozývame vás na dvojdňovú prehliadku speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 25.10. – 26.10.2019 o 17:00, v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Na prehliadke sa vám predstavia zbory z Nitry a okolia, hosťujúci Slovenský spevácky zbor Adoremus a Komorný spevácky zbor Ars Vocalis.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.10.2019 - 17.11.2019

Priblížiť udalosti nežnej revolúcie. Prezentácia fotografií, premietanie filmov, napr. od Arnolda Kojnoka o disidentovi Jánovi Mlynárikovi „Lyrik“ (2014). Ján Mlynárik, historik, chartista, politik, profesor na Karlovej univerzite v Prahe sa narodil vo Fiľakove, vyrastal v Zelenom a pochovaný je v Rovňanoch., čiže je úzko spojený s Novohradom. Beseda pre študentov, čo spôsobilo demonštrácie, čo sa zmenilo od nežnej revolúcie v živote bežného občana...

viac o projekte


Mladý moderátor 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.10.2019

Krajská súťaž Mladý moderátor pre mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 24.10.2019

Tanečný workshop pre deti a mládež, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pod vedením pedagógov na ZŠ a ZUŠ v okrese Veľký Krtíš.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Jesenské, Slovenská republika / 23.10.2019

Projekt je súhrnom vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v oblasti TĽK a nových inšpiratívnych metód, pre všetky vekové kategórie na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň trávenia voľného času a rozvoj vedomostí, zručností u všetkých vekových kategórii. Vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie a prezentovanie sa s viacgeneračným zapojením a výmenou skúseností.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

Tvorivé workshopy detského divadla pre deti a ich vedúcich s cieľom odborne usmerniť ich činnosť. Podujatie zastrešuje aktivity podnecujúce k zmysluplnému tráveniu voľného času. Využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci s deťmi v detských divadelných súboroch, pri čítaní, dramatizovaní a oživovaní rozprávky alebo inej literárnej predlohy. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, sebauvedomovania.

viac o projekte