Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Moc umenia 2019

Miesto a termín konania: Partizánske, Slovenská republika / 17.08.2019

Druhá Moc umenia 2019 je za rohom. Nenechajte si ujsť workshopy, zaujímavých dizajnérov, výstavu, divadlo pre deti, hudobné vystúpenie a takiež diskusiu na zaujímavú tému. Prinesieme tak do Parku Milana Rastislava Štefánika rôzne formy umenia a inšpirácie. Príďte si oddýchnuť v chill out zóne, ale najmä zažiť jedinečnú atmosféru :).

viac o projekte


Muziganské Priepasné

Miesto a termín konania: Priepasné, Slovenská republika / 15.08.2019 - 18.08.2019

Zámerom projektu je prehĺbenie zručností a povedomia o tradičných herných a tanečných štýloch západného Slovenska a upevňovať vedomie o miestnej hudobnej tradícii v rámci obce Priepasné. Hlavnými aktivitami sú hudobné a tanečné dielne a verejné podujatie. Cieľovými skupinami členovia folklórnych kolektívov, ale aj záujemcovia o tradičnú kultúru z radov širokej verejnosti.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.08.2019 - 16.08.2019

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v termíne 12. až 16. augusta 2019 (pondelok – piatok) 6. ročník letnej filmovej školy. Pod vedením skúsených lektorov si účastníci dielne pozrú ukážky významných animovaných filmov, naučia sa pripraviť scenár, vyskúšajú si rôzne techniky animácie – plôškovú, kreslenú, plastelínovú, kriedovú a vytvoria animovaný film.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 10.08.2019

Živá prezentácia krojov v rámci vzdelávacieho cyklu Severný Hont - spoznaj jeho kroj. Kultúrno-osvetové podujatie pripravené pre širokú verejnosť o bohatstve krojov oblasti spod Sitna v Štiavnických horách v regióne Hont.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 05.08.2019 - 09.08.2019

Druhé pokračovanie minuloročných detských letných tvorivých dielní, ktoré sa minulý rok stretli s veľkým úspechom.

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2019

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 04.08.2019 - 11.08.2019

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 02.08.2019 - 04.08.2019

Podujatie GAVLOVIČOVO PRUSKÉ (uskutočňuje sa každoročne od r. 1967) je venované spomienke na františkánskeho kňaza Hugolína Martina Gavloviča, jednoduchého, skromného, avšak pre slovenskú históriu jedinečného a významného kňaza a básnika. Zámerom projektu je v rámci Dní regionálnej kultúry prehĺbiť záujem o históriu stredného Považia, jej propagovanie a poznanie. Nachádzať v histórii korene prítomnosti a čerpať z nej podnety a poučenia pre súčasnosť i budúcnosť.

viac o projekte


Cesta za poznaním

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 02.08.2019 - 03.08.2019

Dvojdňový workshop zameraný na rôzne remeselné techniky s cieľom propagácie a rozvoja tradičného remesla. Účastníci si osvoja základy techník, ktoré budú môcť rozvíjať v domácom prostredí, prípadne v dielňach remesiel v POS.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 31.07.2019 - 02.08.2019

Leto na rožňavskej hvezdárni (Lesná 1, Rožňava) okrem iných aktivít patrí aj letnému táboru Hviezdna misia, ktorého druhý turnus začína už 31. júla 2019. Počas 48 hodín je pre deti pripravený bohatý program.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.07.2019 - 02.08.2019

Detský remeselný tábor - praktická výuka v oblasti tradičných ľudových techník a remeselných postupov.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 28.07.2019

stretnutie k príprave živých prezentácií

viac o projekte


HAH 2019

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 26.07.2019 - 28.07.2019

29. ročník multižánrového festivalu HAH (festival hraného amatérskeho humoru) prezentuje humor, satiru a gagy v rôznych podobách. Pestrá paleta účinkujúcich a bohatý program každoročne priláka množstvo divákov z blízkeho aj širokého okolia. Hlavným zámerom je predstavenie najnovšej tvorby amatérskych umelcov.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 24.07.2019 - 28.07.2019

Tábor ľudového tanca.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 19.07.2019

Prezentácia tradičnej kultúry regiónu Hont (Plachtince) okresu Veľký Krtíš

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.07.2019

V rámci série diskusií Teplá vlna realizujeme diskusiu o dúhových rodinách, v ktorých deti vychovávajú dve mamy alebo dvaja otcovia a ktoré žijú a fungujú aj v našej spoločnosti. Témou bude teda rodičovstvo gejských a lesbických párov. Budeme spolu hovoriť o tom, s akými prekážkami sa stretávajú, prečo podobne ako heterosexuálne páry chcú mať rodinu s deťmi, či čo by sa malo stať, aby aj dúhové rodiny boli plnoprávnou súčasťou našej spoločnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.07.2019 - 17.07.2019

Pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca vo hvezdárni.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regione

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.07.2019 - 09.08.2019

Stretnutie vo farbách rozvíja podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov, využívajúcich svoj voľný čas umeleckými aktivitami. Aktívne starnutie znamená starnúť ako plnohodnotný člen spoločnosti, naplnený v práci, vzdelávaní i záľubách. Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom vzdelávať sa, prezentovať diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje pekné umelecké zážitky a prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 15.07.2019 - 19.07.2019

Zámerom podujatia je udržať u detí záujem o ľud. hudbu a tanec, špeciálne pre región Hont, pochopenie rozdielov v hudobnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie. Zdokonaľovanie interpretačných schopností v oblasti tradičnej ľudovej hudby a tanca.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 14.07.2019 - 20.07.2019

Tvorivé remeselné dielne pre 20 detí sa budú konať v obci Klenovec, v lokalite Ráztočné, kde sa budú priúčať rôznym remeselným technikám. Stretnú s remeselnými lektormi, budú spoznávať tradičné postupy pre remeselnej výrobe, ale aj tradičné regionálne recepty starých mám. Letné tvorivé remeselné dielne pod názvom Remeslo má zlaté dno sa konajú v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a a tradičných ľudových remesiel, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 14.07.2019 - 20.07.2019

Tvorivé remeselné dielne pre 20 detí sa budú konať v obci Klenovec, v lokalite Ráztočné, kde sa budú priúčať rôznym remeselným technikám. Stretnú s remeselnými lektormi, budú spoznávať tradičné postupy pre remeselnej výrobe, ale aj tradičné regionálne recepty starých mám. Letné tvorivé remeselné dielne pod názvom Remeslo má zlaté dno sa konajú v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a a tradičných ľudových remesiel, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


27. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Miesto a termín konania: Horná Mariková, Slovenská republika / 14.07.2019

Marikovské folklórne slávnosti patria k úspešným a vyhľadávaným podujatiam nielen pre obyvateľov Marikovskej doliny, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť Považia, Slovenska i Moravy.

viac o projekte


3.ročník Medzinárodnej letnej školy zážitkovej archeológie

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 13.07.2019 - 31.08.2019

Tento ročník budeme realizovať rekonštrukciu keltskej polozemnice, modelovať keramiku, stavať ohnisko a pec v kolovom dome z doby medenej, budovať ohrady okolo domčekov, odlievať bronz, štiepať pazúrik, pokrývať slamenú strechu senníka a samozrejme pripravovať dobové špeciality.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.07.2019

Zážitková noc s astronómiou vo hvezdárni KOS v Nitre. Ponúkame vzdelávanie v nafukovacom planetáriu, prednášku a pozorovanie vesmírnych objektov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2 - Na našej farme

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 12.07.2019 - 23.08.2019

Ponuka tvorivých dielní na aktívne prežívanie voľného času pre deti vo veku od 7 do 12 rokov, ktoré sa uskutočnia v RKC v Prievidzi každý prázdninový piatok od 10:00 h.

viac o projekte


Trnavské remeslá 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.07.2019 - 12.07.2019

Denný tábor u Zlatej priadky - tvorive remeselne dielne pre deti, hrnčiarstvo, tkanie na krosnach, drôtovanie, plstenie vlny a pod.

viac o projekte


Prezentácia slovenskej zborovej folklórnej tvorby na medzinárodnom festivale v Milazzo, Taliansko

Miesto a termín konania: Taliansko / 07.07.2019 - 14.07.2019

Spevácky zbor Apollo sa v dňoch 7.-14.7.2019 zúčastní medzinárodného súťažného festivalu INCANTO MEDITERRANEO 2019. V rámci koncertov uvedie aj slovenskú ľudovú tvorbu v zborovej úprave od D. Hrušovského, E. Suchoňa a ďalších autorov.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 05.07.2019

Fáza II. - vzdelávacie aktivity pre miestnych aktérov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.07.2019 - 09.08.2019

Realizácia kultúrno-osvetových aktivít v oblasti regionálnej kultúry s dôrazom na miestne tradície, ako aj realizácia kultúrnovzdelávacích aktivít v oblasti umenia – pôvodných i moderných žánrov s ohľadom na regionálne špecifiká. Zámerom projektu a jeho aktivít je šíriť osvetu, inšpirovať, učiť, zvyšovať úroveň činnosti, znovu objavovať prvky tradičnej kultúry a šíriť ich do povedomia laickej i odbornej verejnosti, detí i dospelých.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2019

Tvorivá dielňa „NOHA K NOHE ALEBO KROK ZA KROKOM K INSCENÁCII“ (v rámci projektu Slovo a jeho tajomstvo, Kultúra človeka, kultúra spoločnosti) je určená pedagógom - záujemcom, ktorí sa venujú recitátorom, detským recitačným kolektívom a divadlám poézie v základných, stredných a základných umeleckých školách.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 01.07.2019

Zámerom je realizácia vzdelávacieho hudobno-poetického programu venovanému vynikajúcim interpretom a propagátorom krás slovenskej poézie za osobnej účasti hereckých osobností slovenského divadelníctva.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 30.06.2019

Vzdelavacia aktivita faza II. pre miestnych aktérov, príprava živých prezentácií

viac o projekte


24. FOLKLÓRNA LYSÁ

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 30.06.2019

Obec Lysá pod Makytou, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú v nedeľu 30. júna 2019 do amfiteátra v Lysej pod Makytou na podujatie 24. FOLKLÓRNA LYSÁ.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regione

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 28.06.2019

Kronika je neoceniteľným zdrojom informácií o živote obyvateľov obcí a miest, zaznamenáva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti i minulosti. Pre zabezpečenie kvalitatívneho rastu kronikárov Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 28. júna 2019 v Galante prvý z dvojice workshopov pre kronikárov.

viac o projekte


Drátenictví minulé i současné

Miesto a termín konania: Česká republika / 27.06.2019 - 13.10.2019

Zámerom nášho výstavného projektu, je prezentácia drotárskeho remesla a umenia v celej jeho pestrosti, so špecifickým zameraním pre české publikum. Projekt sa snaží odbúravať zažité romantické predstavy a mýty o tzv. tradičnom drotárstve. Cieľom kurátorskej koncepcie výstavy je hľadanie priesečníkov medzi chápaním drotárstva v Českej republike a jeho skutočnou podobou. Cieľom kurátorskej koncepcie je hľadanie priesečníkov medzi chápaním drotárstva v Českej republike a jeho skutočnou podobou.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Baďan, Slovenská republika / 26.06.2019

osvetové stretnutie s miestnymi aktérmi

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 26.06.2019

Folklórny večer s folklórnou skupinou Radzim z Vyšnej Slanej o poľných prácach a spracovaní ľanu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 25.06.2019

Výchovno-vzdelávacie podujatie.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 25.06.2019

Tvorivá dielňa zameraná na umelecký prednes.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.06.2019 - 25.06.2019

cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre. V júni sa uskutočňujú prvé dva workshopy.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Polichno, Slovenská republika / 22.06.2019

Naším cieľom bude vzdelávať mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok, v ktorých lektori a folklórno-divadelné súbory priblížia návštevníkom zvyky ktoré sa zachovali do dnešného dna.

viac o projekte