Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Na Scénu 2020

Krátky opis
Na Scénu 2020 krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja Vyhlasovateľ a odborný garant Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Fotogaléria
Názov podujatia
Na Scénu 2020

Miesto konania / kraj
Močenok / Šaľa

Termín konania
17.09.2020 - 19.09.2020

Popis projektu

Na Scénu 2020

 

Projekt Na Scénu 

- krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých

- odborné, rozborové semináre a hodnotenia poroty s tvorcami a divákmi

- tematická divadelná dielňa pre účastníkov

- výstava fotografií

 

 

Krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých je postupovou súťažou na dve celoštátne prehliadky: divadla mladých FEDIM a divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ.

Víťazný kolektív alebo jednotlivec z celoštátneho kola súťaže bude navrhnutý na účinkovanie na Scénickej žatve 2020, ďalej na Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2020.

 

Súťaž je určená dospelým a mládeži od 15 do 26 rokov. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Je postupová a koná sa každý rok.

 

Prezentované inscenácie absolvovali regionálne výbery organizované Krajským osvetovým strediskom v Nitre pre okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce; Tríbečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch pre okres Topoľčany; Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach pre okres Levice. V kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sú dve podkategórie, a to: 1. Prúdy súčasného divadla a 2. Prúdy tradičného divadla ( kde je priestor pre ochotnícku tradíciu a tradičné ochotnícke inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva).

 

Rozborové semináre môžu využiť všetci účastníci projektu Na Scénu. Odborná porota ich bude viesť ku každému odohranému predstaveniu. 

 

Plánovaná Divadelná dielňa - ČO PONÚKA PROCES? pod vedením Pavla Skálu z Mostu z ČR, ako aj predstavenie DS RESERVÉ, Malála  sme napokon pre Covid 19 museli zrušiť.

 

 

Ale na  Na Scénu  budeme môcť vidieť 4 inscenácie divadla mladých a 2 inscenácie divadla dospelých


Výstavu fotografií - OCHOTNÍCKE DIVADLO v spomienkach a vo fotografiách, ktoré vznikli na divadelných prehliadkach.

 


 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
7 980,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €