Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 26.05.2020 - 31.12.2020

keramické horoskopy pre ľudí so zdravotným postihom

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.05.2020 - 30.06.2020

Výstava fotografií a výtvarných diel Veroniky Bahnovej – výber z tvorby je v poradí treťou výstavou, ktorú realizuje Trnavské osvetové stredisko v rámci projektu KreaTiviTa 2020. Rozsiahlu autorskú výstavu organizujeme pri príležitosti významného životného jubilea autorky v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 18.05.2020 - 22.05.2020

Výučby ľudového tanca pre deti a mládež

viac o projekte


Astronómia je moja záľuba

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.03.2020 - 30.04.2020

Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí. Predpokladaný termín je do konca mesiaca Marec. Vyhodnotenie prebehne v obmedzenom režime, vzhľadom na situáciu. Výstava sa z tých istých dôvodom ruší a práce budú rovno odoslané na celoslovenské kolo súťaže. Ceny budú odovzdané priamo výhercom.

viac o projekte


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 66. ročník, krajské kolá súťaže pre recitátorov I.,II.,III.,IV. a V. kategórie a kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 27.03.2020 - 25.09.2020

66. Hviezdoslavov Kubín, krajská súťažná prehliadka v kategórii detských recitačných kolektívov a divadla poézie v Nitrianskom kraji,.

viac o projekte


Návraty k tradíciám

Miesto a termín konania: Lubina, Slovenská republika / 24.03.2020 - 04.05.2020

Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel.

viac o projekte


Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2020

Miesto a termín konania: Sobotište, Slovenská republika / 21.03.2020

Deň astronómie - je tradičné podujatie organizované v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského zväzu astronómov amatérov v Sobotišti. Podujatie je určené širokej verejnosti so záujmom o astronómiu. Deň astronómie sa skladá z dvoch častí. V prvej si účastníci vypočujú prednášky na rôzne témy z oblasti astronómie. V druhej časti, v prípade priaznivého počasia je pripravené pozorovanie oblohy.

viac o projekte


LiptovDIV - festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku

Miesto a termín konania: Hubová, Slovenská republika / 20.03.2020 - 22.03.2020

Prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova, dosiahnuť vyššiu odbornú úroveň a hlavne praktické využívanie vedomostí v samotnej práci režisérov, pedagógov LDO, dramaturgov a hercov pri naštudovaní divadelných hier.

viac o projekte


METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.03.2020 - 04.03.2020

Projekt METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ je edukačné podujatie, sprostredkujúce čo najširší rozsah informácií, poznatkov o možnosti implementácie tradičnej kultúry do súčasného umenia /tanec, výtv. umenie,tvorivá dramatika/ ako aj poukázanie na ovplyvňovanie moderného umenia tradičnou kultúrou. Prvou z pripravovaných aktivít je tvorivá dielňa SLOVÁ V BUBLINE – 9. UMENIE-UMENIE, zameraná na spojenie ľudovej slovesnosti s modernou výtvarnou tvorbou detí – tvorbou komiksových príbehov

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 19.03.2020 - 19.11.2020

Vzdelávame umením - workshopy tvorivej dramatiky pre učiteľky Materských škôl v okese Levice.

viac o projekte


FAD 2020, Festival Amatérskeho Divadla, 6. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.03.2020 - 22.03.2020

FAD 2020 - Festival Amatérskeho Divadla, rôznych poetík a žánrov. Je súčasťou Roku slovenského divadla. Ciele: 1.vytvoriť festivalový otvorený priestor pre neprofes.divadelné súbory, inšpiratívne, netradičné inscenácie, prvotiny,experimenty v dramatickom umení 2.viesť odbor.diskusiu o inscenáciách, dať priestor pre sebahodnotenie, konfrontáciu 3. rozvíjať zručnosti v oblasti divadla pre účastníkov, pomocou divadelných dielní pod vedením zah. lektorov (Ukrajina, Izrael, Poľsko)

viac o projekte


Poklady na Hrone

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 17.03.2020

Workshop k umeleckému prednesu

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.03.2020

Kúzelná fyzika - kreatívny workshop a pásmo experimentov o fyzikálnych javoch na Zemi i vo vesmíre v rámci podujatia Deň hvezdárne v KOS

viac o projekte


ŽIVOT HROU / POZITÍVNE DIEŤA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 13.03.2020 - 14.03.2020

Dvojdňová komunikačná, tvorivá a zážitková dielňa pre rodičov detí, mládež a dospelých v oblasti klasickej a alternatívnej výchovy a vzdelávania od malých detí cez stredoškolskú mládež až po dospelosť.

viac o projekte


Cineama 2020 - krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby Košického kraja

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.03.2020 - 23.03.2020

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2020 pre okres Rožňava. Súťaž vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a poskytuje možnosť prezentácie a konfrontácie v oblasti vizuálneho umenia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii - Dedinské zvyky

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 07.03.2020

Cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu Svidník a Stropkov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.03.2020

7. marec 2020 Výtvarné cesty výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na realistickú kresbu podľa predlohy miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Pauko téma: Zviera výtvarná technika: kresba uhlíkom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 07.03.2020

cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku /obradu s domácou folklórnou skupinou

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.03.2020 - 30.06.2020

Metodika výučby ľudového tanca pre deti a mládež pod vedením odborných lektorov., osem jednodňových workshopov v ôsmych obciach okresu Levice.,

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.03.2020 - 27.03.2020

Postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020 bola vyhlásená začiatkom tohto roka. Jej hlavným poslaním je vyhľadávanie a podpora mladých talentovaných umelcov.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.03.2020 - 08.03.2020

Cimbalová dielňa 2020 je zameraná na vzdelávanie detských a mládežníckych cimbalistov, ktorí pôsobia vo folklórnych súboroch v Trenčianskom kraji a súčasne jedinečnou príležitosťou pre získanie nových zručností v oblasti folklórnej cimbalovej hry.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.03.2020

5.marec 2020 o 16:30, Univerzitná knižnica Žilina v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline uvádza: Pacifická hrebeňovka

viac o projekte


VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 04.03.2020

Celoročný cyklus besied, DISKUSIÍ, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 02.03.2020 - 06.03.2020

Gemerské osvetové stredisko pripravilo počas jarných prázdnin tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Okrem prípravy tradičných jedál si môžu návštevníci vyskúšať aj výrobu keramiky či zdobenie kraslíc.

viac o projekte


CINEAMA 2020

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 01.03.2020 - 31.12.2020

Verejné premietanie súťažných snímkov v rámci krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.02.2020 - 01.03.2020

Kurz košikárstva tvorivé dielne ľudových remesiel pre záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 28.02.2020

Prednáška Astronomické zastavenia v Kodani a večerné pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 28.02.2020

Cyklus vzdelávacích aktivít určených pre vedúcich, asistentov a lektorov folklórnych kolektívov , interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre všetkých záujemcov o túto oblasť.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.02.2020

Cyklus vzdelávacích aktivít určených pre vedúcich, asistentov a lektorov folklórnych kolektívov , interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre všetkých záujemcov o túto oblasť.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.02.2020

Kurz výtvarných techník pre dospelých.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.02.2020 - 20.03.2020

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už tradične vyhlasuje a organizuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2020.

viac o projekte


Vo voľnom čase s folklórom v srdci

Miesto a termín konania: Strážske, Slovenská republika / 24.02.2020

V rámci projektu Vo voľnom čase s folklórnom v srdci Centrum voľného času Strážske pripravuje na záver fašiangového obdobia tradičnú slávnosť POCHOVÁVANIE BASY. V rámci celomestského programu s pásmom vystúpi FS Stražčanik.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Modrý Kameň, Slovenská republika / 21.02.2020

Tvorivá dielňa zameraná na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky (Hontianska čipka, moderná paličkovaná čipka).

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 19.02.2020

Cestovateľská prednáška v rámci cyklu Nepoznané Slovensko. Skalné hríby, skalné okná, skalné ihly. Hosť: František Lonc. V spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 15.02.2020

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo vzdelávací seminár pre DFS a ich vedúcich, pedagógov.

viac o projekte


Gajdošské fašiangy v Príbelciach

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 14.02.2020 - 16.02.2020

1. ročník gajdošského festivalu v Príbelciach.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 14.02.2020

V tanečnom dome učíme: Višňovskoho verbunk a Parchovanské karičky V spevavom dome učíme: Piesne zo Zámutova a Parchovan

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.02.2020 - 21.02.2020

FILM S DISKUSIOU Príbeh žilinskej fotografky Magdalény Robinsonovej, ktorá počas ľudáckeho Slovenského štátu stratila svojich rodičov a prežila utrpenie koncentračných táborov. Premietanie dokumentárneho filmu Mareka Šulíka + rozprávanie o veľkej ľudskej nenávisti a mašinérii moci.

viac o projekte


HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.02.2020 - 19.03.2020

Súhrn aktivít zameraných na priblíženie osobností a fenoménov tradičnej kultúry hornej Nitry súčasníkom. Súčasťou projektu je výchovný koncert s komentovaným uvádzaním ľudových pastorel, kolied a chrámových piesní zo zbierky Gašpara Drozda - POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI, vzdelávací program o vianočnom zvykosloví, tradičných jedlách a rodinných rituáloch Vianoc - HORNONITRIANSKE DOBROTY a POSIEDKY NAD REMESLOM - súhrn troch vzdelávacích kurzov zameraných na tradičné remeslá hornej Nitry.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.02.2020 - 18.02.2020

Workshop v keramickej dielni

viac o projekte