Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum Košického kraja 2021

Krátky opis
Výtvarné spektrum Košického kraja 2021 je súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Aj tento rok sa do nej zapojili autori prostredníctvom regionálnych kôl, ktorých organizátorom boli kultúrne zariadenia KSK v Michalovciach, Rožňave, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Výstava ponúkne návštevníkom 88 diel od 66 autorov z Košického kraja. Sprístupnená bude od 10. 6. do 18. 7. 2021 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v Historickej budove na Nám. Maratónu mieru 2.
Fotogaléria
Názov podujatia
krajská súťažná výstava

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
10.06.2021 - 18.07.2021

Popis projektu

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,  pripravili pre milovníkov výtvarného umenia aj tento rok výber tých najlepších  diel rôzneho tematického zamerania a žánrovej pestrosti od výtvarníkov z  kraja pod názvom Výtvarné spektrum Košického kraja 2021.

Do súťaže sa zapojili autori prostredníctvom regionálnych kôl, ktorých organizátorom boli kultúrne zariadenia KSK v Michalovciach, Rožňave, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Tvorcovia prihlasovali do súťaže svoje diela podľa vekových skupín od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov, ale aj podľa žánru – v kategórii maľba, grafika, priestorová tvorba, insitná a digitálna tvorba ako aj  experiment.

Najlepšie diela budú prístupné aj verejnosti od 10. 6. do 18. 7. 2021 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v Historickej budove na  Nám. Maratónu mieru 2.

Odborná porota v zložení akad. mal. Darina Kopková, spolu s členmi poroty Mgr. art. Evou Čarnokou a  Mgr. art. Radoslavom Repickým, odporučila z celkového počtu 194 diel vystaviť 88 diel od 66 autorov. Tie najzaujímavejšie práce navrhli na ocenenie a postup do celoštátneho kola súťaže. Vystavujúci autori budú mať príležitosť stretnúť sa s členmi poroty dňa  9. 6. 2021 na  rozborovom seminári. Po jeho ukončení budú v ten istý deň autorom slávnostne odovzdané ocenenia.

Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
2 310,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €