Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kreatívne na osvete

Krátky opis
III. Sviatok slovenčiny – cyklus tvorivých dielní
Fotogaléria
Názov podujatia
III. Sviatok slovenčiny – cyklus tvorivých dielní

Miesto konania / kraj
Šamorín / Dunajská Streda

Termín konania
22.06.2021

Popis projektu

Cieľom tvorivej dielne je podpora neformálneho vzdelávania a pestovania slovenského umeleckého slova, recitácie a dramatického prednesu. Utvrdzovanie a rozvíjanie zručnosti umeleckého a dramatického slova, vedenie detí a mládeže na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka. Prostredníctvom Interaktívneho workshopu umožniť pedagógom a žiakom využívať nadobudnuté poznatky na skvalitnenie výsledkov interpretačnej tvorby okresu Dunajská Streda.

Odborná lektorka: Mgr. Jaroslava Čajková

dlhoročná odborná metodička Národného osvetového centra

pre umelecký prednes a divadelné umenie

Program:

Skúmanie básnického textu

Poznávanie hlasových a rečových možností

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
6 320,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €