Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Krátky opis
Astronomická prednáška na tému Pozorovanie meteorov rádiovou metódou a pozorovanie oblohy vo hvezdárni KOS v Nitre
Fotogaléria
Názov podujatia
Večery s astronómiou - prednáška a pozorovanie vo hvezdárni

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
18.06.2021

Popis projektu

Súčasťou projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III. je aj aktivita Večery s astronómiou, ktorej súčasťou sú cyklické  astronomické prednášky a komentované pozorovania oblohy.

V júni, 18.6.2021 o 19.30 hod., pozývame do KOS v Nitre nadšencov astronómie z radov verejnosti na prednášku Ing. Aleša Nečasa, člena Slovenského zväzu astronómov. Témou prednášky bude  pozorovanie meteorov rádiovou metódou.

Zároveň od 21:30 do 23:30 hod. bude verejnosti sprístupnená kupola hvezdárne pri KOS v Nitre, kde bude viesť Ing. Juraj Pecháč komentované pozorovanie oblohy cez hvezdársky ďalekohľad. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
18 205,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €