Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Vzdelávacia aktivita zameraná na dramatickú tvorivosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelný Dišpuťák

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
04.06.2021

Popis projektu

Zámerom 2. ročníka vzdelávacej aktivity s názvom „Divadelný Dišpuťák“  je oživovať divadelné tradície v Banskobystrickom regióne, podnietiť nové formy činnosti v divadelných súboroch detí a mladých a nadviazať na dlhoročnú tradíciu /tzv. Pódium mladých umelcov/. Hl. projektové aktivity budú edukácia, vzájomná výmena skúseností, získanie nových vedomostí, beseda o význame divadelného umenia. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 750,00 €

Výška podpory:
16 000,00 €