Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora na tému OBJEKT
Fotogaléria
Názov podujatia
OBJEKT

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
19.06.2021

Popis projektu

https://www.mrazikus.cz/lks" href="https://www.mrazikus.cz/lks" Výtvarné technologicko-remeselné postupy je koncipovaný ako cyklické tvorivé dielne  pod vedením odborných  lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov, kde  s vedomím výtvarných technologicko-remeselných postupov vieme pochopiť súčasné posuny vo vytváraní nových foriem spracovania výrobných hmôt a ich aplikáciu v súčasných výtvarno- estetických trendoch a potrebách moderného človeka.
Projekt je určený  pre záujemcov z radov učiteľov a pedagógov školských a mimoškolských  zariadení, amatérskych umelcov a záujemcov o umelecké remeslo. Našou snahou bude osloviť nielen úplného začiatočníka, ale inšpirovať aj skúsených výtvarníkov. Zároveň je určený aj pre amatérskych výtvarníkov a členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorých je 45 registrovaných pri Liptovskom kultúrnom stredisku.
Hlinený priestorový objekt. Materiálový experiment, tvarovanie, kombinácia techník pri hľadaní vlastnej tvorivej výtvarnej výpovede.  
Projekt sa uskutoční v súlade s platnými pandemickými opatreniami.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks" href="https://www.mrazikus.cz/lks"

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
26 055,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €