Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Konferencia Hlava 5 umenie vo verejnom priestore

Krátky opis
Pozývame vás na I. ročník online konferencie: HLAVA V. ,,Čo pre vás znamená umenie vo verejnom priestore? “ v dňoch 16. – 18. 6., ktorá bude realizovaná združením Hlava 5. Konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu umeleckej tvorby vo verejnom priestore či výskumnej činnosti v oblasti umenia vo verejnom priestore. Bude štrukturovaná do troch dní venovaných Slovensku, Česku a Európe a bude pozostávať z prednáškových a diskusných blokov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Konferencia Hlava 5 umenie vo verejnom priestore

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
16.06.2021 - 18.06.2021

Popis projektu

Prvý ročník umelecko-historickej online konferencie: HLAVA 5 „Čo pre vás znamená umenie vo verejnom priestore? “ sa uskutoční v dňoch 16. – 18. júna 2021.

Konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu umeleckej tvorby vo verejnom priestore či výskumnej činnosti v oblasti umenia vo verejnom priestore. Reflektuje na veľké množstvo projektov, publikácií a mapujúcich organizácií, ktoré v danej oblasti za posledné roky vznikli nielen v našom prostredí, ale aj v zahraničí.

Konferencia bude štruktúrovaná do troch dní, venovaných slovenskému, českému a celoeurópskemu kontextu. Každý deň začíname o 17:00 samostatnou prezentáciou rôznych odborníkov. V stredu (16.6.) sa predstaví Alexander Topilin zo združenia Hlava 5, vo štvrtok (17.6.) budeme pokračovať Klárou Brůhovou a v piatok (18.6.) Neringou Kulik z Kaunasu (Litva). Po samostatnom príspevku bude vždy nasledovať diskusia. Počas slovenského dňa bude pod vedením Olje Triašky Štefanović diskutovať Linda Blahová (Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany), Sabina Jankovičová (Súpis sôch) a Nina A. Šošková (Outdoorgallery, Medzicentrum). Počas českého dňa sa do debaty zapoja Jakub Ivánek (Ostravské sochy), Lucie Vobořilová a Michaela Matysová (Ahoj socho) a Veronika Vicherková (Hmotnost). Posledný́, európsky, deň bude mať zástupcov z Portugalska, Chorvátska, Ukrajiny, Lotyšska a Veľkej Británie. Pod vedením Indre Aleksandravičiūtė z litovskej organizácie Magic Carpets sa budú o situácii umenia vo verejnom priestore ich krajín baviť Claudia Melo, Georgie Scott, Karmen Krasic Kozul, Sandra Lapkovska a Sofiia Korotkevych. ,,Keďže mesto Trenčín kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2026, aj my ako organizácia Hlava 5 chceme prispieť svojou troškou a začať sa zapájať aj do európskeho dialógu'' hovorí organizátorka podujatia Terina Barčáková.

Na záver každého večera bude pre divákov pripravené malé prekvapenie. Organizátori zatiaľ sľubujú prepojenie rôznych druhov umenia. Lucia Mlynčeková z Hlavy 5 tvrdí, že aj zapojenie divákov je veľmi dôležité ,,okrem diskutujúcich chceme vtiahnuť do deja a interaktívne zapojiť aj divákov, preto sme si pre nich pripravili zaujímavé aktivity''.

Výstupom konferencie bude aj zborník textov k danej téme. Bude dostupný v slovenskom či českom jazyku, ale aj v anglickom preklade. Podľa editorky zborníka Radky Nedomovej z Hlavy 5 zohráva ,,zborník dôležitú úlohu v zachovaní myšlienky konferencie pre ďalšie jej šírenie a nadväzovanie nových partnerstiev”.

Na konferenciu nie je nutná registrácia a je bezplatná. Bude sa dať online sledovať prostredníctvom Facebook profilu Hlava 5 alebo Youtube kanála Hlava 5.

Viac info: https://www.facebook.com/events/135168511910787/

Názov prímateľa
COOLTURNE oz

Celkový rozpočet:
7 780,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €