Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ

Krátky opis
Projekt METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o možnosti implementácie tradičnej kultúry do súčasného umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Od ľudového rozprávania k one man show

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
17.06.2021

Popis projektu

Projekt METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie
čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o možnosti implementácie tradičnej kultúry do súčasného umenia. Jeho cieľom je  posilnenie pozície tradičnej kultúry v kultúrnych návykoch mladých ľudí. Vytvoriť možnosť pre nachádzanie nových foriem vyjadrenia sa v modernom umení, dosiahnutie vyššej úrovne interpretačných výstupov študentov zúčastňujúcich sa súťažných aj nesúťažných aktivít obsahovo súvisiacich s príslušnými oblasťami umenia. Sprostredkovane projekt ovplyvní umelecké povedomie širokej verejnosti.


Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
2 150,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €