Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

VTEDY V ZÁMKOCH - ONLINE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 14.04.2021

DEJINY SKÚŠANÉHO MESTA História mesta Nové Zámky približovaná formou PRÍBEHOV, dialógov a INTERAKTÍVNYCH PREDNÁŠOK, určených širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2021, krajské kolo, 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 06.04.2021 - 30.06.2021

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom, krajskom i v celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni tejto tvorby za konkrétne obdobie.

viac o projekte


Tradičný dvor remesiel

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 31.03.2021 - 31.10.2021

Podujatie má za cieľ návštevníkov preniesť do histórie, kedy v hlavnej úlohe boli samotné ruky a zručnosť človeka, majstra remesla. Tradičný dvor remesiel má za úlohu prezentovať občanom nášho mesta, ale aj širokému okoliu, remeslá, ktorým sa venovali aj moldavskí remeselníci. Konkrétne remeslá: košikárstvo, medovnikárstvo, sviečkarstvo a tvorba z hliny a kože. Návštevníci sa oboznámia s tradičnými remeslami svojich predkov, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby.

viac o projekte


VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA - ONLINE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 23.03.2021

Celoročný cyklus besied, DISKUSIÍ, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.02.2021

27.február 2021, sobota, od 9:00 – 13:30 hod., webinár, on-line stream zo štúdia telKE, Kasárne/Kulturpark, Košice Tradičná svadba Fenomén čepčenia na mieru Lektorky: Dana Kľučárová, Michaela Dvoekonko

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.02.2021

24.2.2021, streda, 17:00 hod., Zoom, on-line stretnutie Vidiečanova Habovka Lektor: Michal Noga

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.02.2021

23. 2. 2021, Zoom, on-line stretnutie Tradičné hudby na Spiši Lektor: Ján Čarnogurský

viac o projekte


VTEDY V ZÁMKOCH - ONLINE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 23.02.2021

História mesta Nové Zámky približovaná formou PRÍBEHOV, dialógov a INTERAKTÍVNYCH PREDNÁŠOK, určených širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.02.2021 - 31.12.2021

Metodika výučby ľudového spevu a ľudového tanca predstavuje vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre tanečníkov a spevákov folklórnych súborov a skupín v našom okrese pre deti a mládež. Cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne. Odborným lektorom je PhDr. Andrea Jágerová.

viac o projekte


Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov - 18. ročník

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.02.2021 - 30.06.2021

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií v Prešovskom kraji.

viac o projekte


CINEAMA 2021 - XXV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2021 - 30.09.2021

Krajská súťaž je postupovou súťažou na celoslovenskú súťaž CINEAMA, ktorú organizuje Národné osvetové centrum v Bratislave. Súčasťou podujatia je rozborový seminár a individuálne konzultácie autorov s odbornými lektormi. Podujatie umožňuje prezentáciu amatérskej filmovej tvorby v Trnavskom kraji a umožňuje divákom porovnať filmy rôznych žánrov. Naši autori sa pravidelne zúčastňujú súťaží CINEAMA.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 01.02.2021 - 30.12.2021

Metodika výučby ľudového spevu a tanca predstavuje vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre tanečníkov a spevákov v našom okrese. Cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Nová Baňa, Slovenská republika / 01.02.2021 - 31.12.2021

Vzdelávanie detských a mládežníckych ľudových hudieb - cieľom je upriamiť pozornosť na praktickú hru na ľudové nástroje (husle, kontra, kontrabas, cimbal). Priblížme hudobný región a repertoár etnografických oblastí nielen Tekova a Hontu.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2021 - Prešovský kraj

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Krajské kolo celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pozostávajúce zo súťaže, hodnotenia zaslaných diel porotou, vernisáže, výstavy a tvorivých dielní.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.01.2021 - 30.12.2021

Projekt Trnavská bábkarská šnóra mal úspešný ohlas, či už u detí, a dospelých, preto sme sa rozhodli v ňom pokračovať i v roku 2021, opäť prinášať nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom bábkového divadla malým i veľkým. Projekt ja zameraný na priblíženie sveta bábok, marionét, deťom prvého stupňa základných škôl (organizovaným skupinám) vystúpeniami bábkových divadiel.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Workshopy tvorivej dramatiky pod vedením odbornej lektorky ponúkajú nové postupy a metódy tvorivej dramatiky pre učiteľky materských škôl.

viac o projekte


ŠIKOVNÍCI

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 18.12.2020

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI Z MESTA TEKVICOVÝCH JADIEROK

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.12.2020 - 17.12.2020

V rámci vzdelávacieho projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote realizuje tvorivé dielne gajdošov, tance pri gajdoch, spevácka dielňa - vianočných kolied a vianočné zvykoslovie chodenie s hadom. Aktivity sa budú realizovať na základe pandemických opatrení. 16.12.2020 od 15:00 v Kultúrnom dome v Klenovci, 17.12.2020 od 15:00 v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.12.2020

V pondelok 14. decembra 2020 o 17.00 h sa na koncerte v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne predstavia mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.12.2020

Tradičná tvorivá dielňa - výroba vianočných vencov, pedigových venčekov, korálikových anjelikov

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 08.12.2020

Tradičná tvorivá dielňa

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2020

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 08.12.2020 - 13.12.2020

7. ročník ochotníckeho divadelného festivalu - Divadelné dišputy 2020

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 04.12.2020

V rámci projektu Čarovná studnička, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, realizuje pre vedúcich folklórnych kolektívov tvorivú dielňu na tému Ako vytvoriť choreografiu vo FS.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 03.12.2020

V rámci projektu Čarovná studnička, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote realizuje vzdelávanie pre členov tanečných zoskupení moderného tanca, v Dome kultúry v Hnúšti a v Kultúrnom dome v Klenovci.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.12.2020

Tvorivá dielňa - zdobenie medovníkov

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 30.11.2020 - 25.11.2020

Gemersko malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote realizuje v rámci projektu Čarovná studnička,

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.11.2020

Tvorivá dielňa - výroba vianočných ikebán

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.11.2020 - 29.11.2020

Paličkovaná čipka je ručnou prácou vytvorený textilný prvok, čipka ktorá sa tvorí z priadze na textilnom valci plnenom slamou alebo pilinami osadenom na drevenom podstavci. Ďalšími potrebami na zhotovenie paličkovanej čipky sú drevené paličky, na ktorých je navinutá priadza, nožničky, háčkovka, priesvitný papier a nehrdzavejúce špendlíky.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.11.2020

METODIKA FOLKLÓRU cyklus vzdelávacích aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmu

viac o projekte


25. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 28.11.2020

Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy 25. Gorazdov literárny Prešov

viac o projekte


BARDEJOVSKÉ POTULKY X.

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 20.11.2020

Beseda s hosťom na stredoveké dejiny Ľ. Suchým.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.11.2020

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Vrava sprava aj zľava - online

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.11.2020

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových kurzov kritického myslenia, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a autentickú interakciu publika.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 07.11.2020 - 28.11.2020

Nové termíny: Folklórne hodnoty na Strednom Považí VII - Metodické školenie pre vedúcich DFS, FS, FSk

viac o projekte


AMFO - 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2020 - 19.11.2020

Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravuje vyhodnotenie spojené s výstavou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava, z poverenia MK SR. V septembri sa stretli členovia odbornej poroty, aby rozhodli o oceneniach a fotografiách, ktoré budú vystavené v novembri v Nitre. Odborná porota udelila 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní. V KOS v Nitre predstaví svoju tvorbu 121 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a vo v

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.10.2020 - 24.10.2020

vzdelávanie pre vedúcich detských divadelných súborov a kolektívov v oblasti tvorivej dramatiky 4. workshop téma: objasnenie pojmu tvorivá dramatika, vymedzenie najčastejších problémov v mapovanej oblasti, práca s materiálom, tvorba obrazov, metaforické stvárňovanie tém trvanie: 23.9. od 15,00 do 19,00; 24.9. od 9,00 do 15,00 Lektorka: Mgr. Marica Šišková miesto : online

viac o projekte


VTEDY V ZÁMKOCH

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 20.10.2020

História mesta Nové Zámky približovaná formou PRÍBEHOV, dialógov a INTERAKTÍVNYCH PREDNÁŠOK, určených širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.10.2020

NEREALIZOVANÉ

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 17.10.2020

Experimentálna grafika – tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 15.12.2020

„Trnava - kráľovské mesto v obrazoch“ je kolektívnou výstavou, kde sa prezentuje 18 výtvarníkov z trnavského regiónu. Ide o ďalší projekt zo série KreaTiviTa 2020. Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského od 15. októbra a potrvá do 15. decembra 2020.

viac o projekte