Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
12. ročník tanečného tábora ľudového tanca pre záujemcov o vzdelávanie v oblasti slovenskej tanečnej kultúry pod vedením odborných pedagógov ľudového tanca.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tancovanie pod Kriváňom

Miesto konania / kraj
Východná / Liptovský Mikuláš

Termín konania
22.07.2021 - 25.07.2021

Popis projektu

4-dňové vzdelávacie podujatie bude prebiehať formou 2 intenzívnych tanečných workshopov, večerného Tanečného domu a remeselnej dielne. Workshopy aj zábava budú prebiehať pri živej ľudovej hudbe Tábor band PAGÁČOVCI a viesť ich budú pedagógovia ľudového tanca Mgr. art. Vladimír Michalko, Mgr. art. Stanislav Marišler ArtD., Mgr. art. Ondrej Galbička, Mgr. Martin Topoľovský, Mgr. Marianna Svoreňová, Bc. Zuzana Palanová, remeselnú dielňu povedie odborný lektor Marian Jacko.

Výučba bude zameraná na pôvodnú funkciu ľudových tancov, účastníci budú vedení k samostatnej improvizácii na tanečnej zábave. Zámerom je ponúknuť účastníkom pohľad na slovenský ľudový tanec v jeho pôvodnej podobe, bez štylizácie.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
26 055,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €