Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Workshop bábkarskej tvorivosti 2021

Krátky opis
Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop bábkarskej tvorby 2021

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
01.08.2021 - 08.08.2021

Popis projektu

Workshop pozostáva z teoretickej a praktickej časti, je zameraný na zvládnutie celého procesu vzniku bábkovej inscenácie od dramaturgického rozboru, režijnej koncepcie, technológie výroby bábky v amatérskych podmienkach, osvojenie si jej vodenia až po výsledné inscenačné stvárnenie zvolenej  predlohy. Inovačným prvkom je zameranie na stále iný druh bábky.

Tento rok sme sa zamerali na bábky maňušky a predlohou bude hra z knihy Juraja Hamara "Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane" - Ženichovia alebo živá mŕtvola. 

Predstavenie bude prezentované verejnosti v posledný večer workshopu a zhotovené bábky budú vystavené počas mesiaca október v galérii GANEVIA v dome kultúry v Rimavskej Sobote. 

Názov prímateľa
Letavy

Celkový rozpočet:
5 566,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €