Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Seminár pre vedúce osobnosti a členov folklórnych kolektívov, sólistov, manažérov/rky a zamestnancov/kyne inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry v regióne Hont, ale aj mimo neho. Zámerom podujatia je skvalitňovať prácu folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umelecký a odborný rast v problematike výstavby a tvorby folklórnych programov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Inšpiratívny seminár pre Honťanov

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
23.07.2021

Popis projektu

V roku 2021 je podujatie zamerané na priblíženie možností starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v duchovnej i materiálnej forme. Snahou organizátorov je zamedziť postupnému trendu upadávania regionálnej kultúry a vyzdvihnúť jej špecifičnosť. Hlavnou témou seminára bude projekt Hontiansko-ipeľského osvetového strediska - HONTIANSKE OZVENY /vydanie CD nosiča sólistov a skupín z regiónu Hont/. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 750,00 €

Výška podpory:
16 000,00 €