Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé workshopy

Krátky opis
Cieľom projektu je realizácia tematických tvorivých workshopov pre deti v rámci letného tábora v Zámutove. Tvorivé dielne zamerané na rozvoj zručností u detí v oblasti hudby, spevu a tanca i špecifického remesla - paličkovania. Cieľovou skupinou sú deti - členovia folklórnych súborov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé workshopy

Miesto konania / kraj
Zámutov / Vranov nad Topľou

Termín konania
02.08.2021 - 06.08.2021

Popis projektu

Cieľom projektu je inšpirovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času počas letných prázdnin. Deti, pod vedením odborných lektorov, získajú kontakt s tradičnou ľudovou kultúrou (hudba, spev, tanec) a tradičnými remeslami. Počas tvorivých dielní sa naučia históriu, teóriu a nadobudnú hlavne praktické skúsenosti. Prostredníctvom zážitku a priameho kontaktu s lektormi si tak upevnia vzťah k tradičnej kultúre. Dielne budú prebiehať pod dohľadom skúsených lektorov. Svoje získané zručnosti a skúsenosti si spontánne odskúšajú a osvoja na tanečnom dome.  

Názov prímateľa
Klub 3F

Celkový rozpočet:
7 400,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €