Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

REmeslá su v kurze

Krátky opis
Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. V tomto termíne sa deti počas tvorivých dielní oboznámia s technikou výroby výrobkov z textílií. Lektorkou dielne je Janka Dubašáková, ktorá sa dlhodobo venuje prezentácii tradičných remesiel.
Fotogaléria
Názov podujatia
REmeslá sú v kurze (remeselné tvorivé dielne) - Podmaľba na skle

Miesto konania / kraj
Malacky / Malacky

Termín konania
03.08.2021

Popis projektu

Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. Vybrané okruhy remesiel deťom predstavia zaškolení lektori. Cieľom projektu je posilnenie vzťahu súčasnej generácie detí k nášmu národnému kultúrnemu dedičstvu. Dôraz kladieme na rozvoj jemných motorických zručností.

Význam projektu vidíme predovšetkým v obsahovom prepojení minulosti so súčasnosťou. Vytvorením priestoru pre vlastnú zážitkovú tvorbu chceme deťom ukázať aj iné možnosti, ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Dôraz kladieme na rozvoj jemných motorických zručností. Nakoľko máme s aktivitami tohto typu bohaté skúsenosti, projektom chceme ideovo nadviazať na predchádzajúce podujatia, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou.

Tvorivé dielne budú realizované na nádvorí pálffyovského kaštieľa. Tvorivej činnosti bude prechádzať krátky teoretický vstup o dôležitosti remesiel v minulosti, ich nezastupiteľnej role v životoch ľudí a hodnotovej kvalite týchto výrobkov. Prioritne zdôrazňovaná bude ich minimálna ekologická stopa, opakované využívanie a význam udržateľnosti pre životné prostredie.

V tomto termíne sa deti počas tvorivých dielní oboznámia s technikou podmaľby na skle. Lektorkou dielne je Eva Švorcová.


1. termín - od 10.00 h do 12.00 h


2. termín - od 1š.010 h do 15.00 h


Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na mck@mckmalacky.sk alebo na 034/772 21 10, kapacita je obmedzená.

Názov prímateľa
Mestské centrum kultúry Malacky

Celkový rozpočet:
1 065,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €